Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Till dig som har skolskjuts

När ditt barn åker taxi eller buss till skolan finns det en del sakar som är bra att tänka på. Bland annat vilket ansvar som ligger på dig som förälder och hur det fungerar med schema.

Skolskjuts är en service som ligger utanför skolans verksamhet. Därför krävs det lite extra arbete av dig för att hämtning och lämning ska fungera så smidigt som möjligt. Du har också fortsatt ansvar för ditt barn även om barnet har skolskjuts. Du behöver till exempel lära ditt barn att åka buss och ansvarar alltid för ditt barn hela vägen från hemmet och fram tills barnet hoppar på bussen, eller in i taxi. Om eleven missar sin skolskjuts är det också ditt ansvar att se till så att eleven kommer till skolan. Skolskutsen ska organiseras så att barnet behöver vänta som mest 30 minuter innan första lektionen och 60 minuter efter sista lektionen.

Förlorat eller trasigt skolbusskort

Anmäl ditt förlorade eller trasiga skolbusskort via någon av länkarna nedan. Ditt nya kort kommer inom en vecka till skolexpeditionen. Under tiden kan skolexpeditionen hjälpa dig med ett tillfälligt kort.

  1. E-tjänsten - Skolskjuts ansökan om ersättningskort
  1. Blankett --> Självservice - Blanketter - Utbildning och Barnomsorg - Skolskjuts.

Om eleven går i årskurs 4-9 behöver du betala en expeditionsavgift om 212 kr för ett förlorat eller trasigt skolbusskort. Du behöver inte betala om du lämnar in ett helt och rent skolbusskort som inte fungerar till kontaktcenter.

Schema för taxi

Om ditt barn har taxi till skolan är det ditt ansvar att lämna in schema och uppdatera det så snart det blir en ändring. Det sker ingen automatisk överläsning av schemat från skolan till taxibolaget, utan det ansvaret ligger på dig. Handläggningstiden är 14 dagar.

Taxi behöver också avbokas om eleven exempelvis är sjuk och inte ska åka med taxi till skolan. Du avbokar direkt till taxibolaget via mejl eller telefon.

Avbokning och frågor om din skoltaxi:

Taxi Göteborg
031-710 30 33
skol@taxigoteborg.se

Schemaändringar mejlas till:
skolskjuts@ale.se

Oförutsedda händelser

Skolskjuts kan komma att ställas in om det bedöms att fordonet inte kan framföras på ett trafiksäkert sätt. Med anledning av bland annat väderförhållanden, vägunderlag eller dylikt.

Ansvar under resan och skoldagen

Busschauffören eller taxichauffören ansvarar för att eleven åker säkert till och från skolan. Skolan är ansvarig för eleven under hela skoldagen och ska se till att de yngre eleverna kommer i tid till taxin eller bussen efter skolan.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den