Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas i förhållande till läroplanen, kursplaner och bedömnings- eller betygskriterier.

Foto: Irina Schmidt/Mostphotos

Utvecklingssamtalet ska vara ett trepartssamtal där möjlighet ges till ömsesidig information mellan elev, vårdnadshavare och lärare så att samtalet bildar utgångspunkten för hur skolan ska främja elevens fortsatta utveckling. Samtalet ger även eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Utvecklingssamtalet sparas i Unikum.

Individuell utvecklingsplan

För de elever som inte får betyg ska läraren ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång om året. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan och vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Detta gäller i årskurs 1–5 i grundskola och anpassad grundskola. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även tas fram för elever i årskurs 6–9 i anpassad grundskola i de fall betyg inte sätts.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den