Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skapande skola

Skolorna i Ale arbetar med Skapande skola. Representanter från skolorna bildar en arbetsgrupp där elevernas kreativa utveckling och önskemål är i fokus.

Foto: Freestocks-Photos / Pixabay

Om Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Hur fungerar Skapande skola i Ale kommun?

I Ale finns en grupp med representanter från varje skola som är med och söker bidraget. Gruppen hålls samman av en samordnare som tillsammans med lärarna och representanter från allmänkultur och kulturskola tar fram ett program för läsåret. Med elevdemokrati som utgångspunkt söker man gemensamt medel för Skapande skola till Ales elever.

Kulturaktiviteterna inom skapande skola är kopplade till läroplanen.

Medlen för Skapande skola fördelas på alla årskurser och är ett komplement till det barn- och ungdomskulturprogram som redan är väl etablerat i kommunen.

Syftet med statsbidraget för Skapande skola

Skapande skola, som infördes 2008, är regeringens långsiktiga kultursatsning för att successivt nå alla barn och skapa hållbara förutsättningar för samverkan mellan kulturlivet och skolan. Skapande skola syftar därtill att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans lärande samt bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan.

Vem kan söka bidraget?

Endast skolhuvudman kan söka bidraget, det vill säga den som ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom på kommunal nivå, för en fristående skola, specialskola eller för en riksinternatskola.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den