Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Om skolan

I Sverige är skolan till för alla barn som bor i Sverige. I skolan ska eleven känna trygghet och trivas. Eleven ska också få utrymme för att kunna arbete i lugn och ro.

Förskoleklass

I förskoleklass förbereds ditt barn för fortsatt utbildning. Här kombineras förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med inslag av skapande arbete och lek.

Grundskola

Grundskolan ger en grund för fortsatt utbildning. Här får elever kunskap och lär sig att utveckla förmågan att självständigt söka kunskap.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola ger elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning anpassad utifrån elevens förutsättningar. Här ligger fokus på bland annat elevens personliga utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Specialskola

Specialskolan är en egen skolform och som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • Som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning
  • Med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • Med grav språkstörning
  • Med medfödd dövblindhet
  • Som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolan och hur du ansöker Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den