Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kultur i skolan

Att våra elever i Ale ska ha rätt till kultur är självklart. Därför samarbetar Kulturenheten med skolornaoch tar fram ett kulturprogram som består av två delar; kulturgarantin och Skapande skola.

Foto: Iwanna / Pixabay

Kulturgarantin

Varje årskurs har ett bestämt tema eller en bestämd konstform som vägleder valet av kulturaktivitet. Detta kallas i Ale kommun för Kulturgarantin. Temat är framtaget med utgångspunkt i vad som passar undervisningen, läroplanen och elevernas mognad. Det är en långsiktig plan för att eleverna efter avslutad skolgång ska ha mött och deltagit i en mängd olika konstnärliga uttryck och tekniker. Särskolantar del av kulturprogrammet eller väljer själva anpassade aktiviteter. I Kulturgarantin ingår bland annat musik, teater- och dansföreställningar såsom museibesök. Även resor till kulturella besöksmål kan förekomma.

Skapande skola

Skapande skola är ett statsbidrag som fördelas av Kulturrådet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar genom att de får arbeta med professionella kulturutövare inom till exempel film, slöjd eller skulptur. Medlen för Skapande skola är ett komplement till Kulturgarantin. Mer information finns i menyn under Skapande skola.

Organisation

Hur är barnkulturen organiserad? Det finns en barnkulturgrupp med en representant från varje kommunal skola samt en representant från särskolan. Gruppen ansvarar för både Kulturgarantin och Skapande skola. Gruppens uppgift är att utforma och planera innehållet i barnkulturen samt genomföra och utvärdera kulturaktiviteter på skoltid. Kultursekreteraren sammankallar gruppen, samordnar kulturutbudet och hanterar administration och ekonomi. Det är viktigt att eleverna har inflytande över barnkulturen och att de är delaktiga såväl i planeringen som i genomförandet. Att utvärdera utbudet är också betydelsefullt och utvärderingarna utgör grund för framtida planering och bokningar.

Läsår och program

I menyn kan du hitta program för pågående läsår.

För mer information om Skapande skola eller tidigare års program kan du ta kontakt med Sofie Pheiffer Rittfeldt via e-post; sofie.pheifferrittfeldt@ale.se.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den