Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Inflytande i skolan

Alla elever och vårdnadshavare har möjlighet att påverka innehållet i skolans undervisning.

Elevinflytande

För att eleverna ska uppleva sin tid i skolan som meningsfull och lustfylld, ska de ha möjlighet till ett verkligt inflytande, kunna påverka och få vara med och ta ansvar för sitt arbete, hela tiden med stöd av de vuxna i skolan. Eleverna har möjlighet att påverka sin skola genom till exempel elevråd och klassråd.

  1. Läs mer om elevinflytande i Ale

Föräldrar

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv och vi vill att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns skolgång. Skolorna använder sig av olika sätt för att involvera föräldrarna i skolans arbete, till exempel genom skolråd, öppet hus och föräldramöten.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den