Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolkurator/socialpedagog

Skolkuratorn och socialpedagogen arbetar med sociala frågor i skolan, både på grupp- och individnivå. Uppdragen kommer genom elevhälsoteamet men du som elev kan också själv ta kontakt.

På individnivå arbetar skolkurator/socialpedagog med stärkande och stödjande insatser. Uppdragen på gruppnivå har i första hand främjande och förebyggande inriktning, bland annat med att hjälpa eleverna att utveckla kompetenser inom det sociala området och stärka förutsättningarna för en god psykisk hälsa. Det skolsociala uppdraget innefattar också konsultativt stöd till pedagogerna.

Skolkurator/socialpedagog får sina uppdrag genom elevhälsoteamet men du som elev kan också själv ta kontakt.

Kontakta skolkurator/socialpedagog

Du hittar kontaktuppgifter till skolkurator/socialpedagog på respektive skolsida. Du kan välja att vara anonym.

Skolkuratorn/socialpedagogen har alltid tystnadsplikt.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den