Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolsköterska

Skolsköterskan har ett medicinskt och socialmedicinskt uppdrag. Skolsköterskan arbetar i första hand på individnivå och träffar alla elever regelbundet.

Du hittar kontaktuppgifter till skolsköterska på respektive skolsida.

Skolsköterskan har alltid tystnadsplikt.

Vad gör skolsköterskan?

Skolsköterskan arbetar med barnens hälsa och arbetsmiljö både fysiskt, psykiskt och socialt. Skolsköterskan har ett nära samarbete och kan hjälpa till i kontakten med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, hälsocentralen, med flera.

Hos skolsköterskan kan du få:

  • Hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer.
  • Enklare sjukvård, råd, bedömning och vid behov kan du hänvisas vidare.

Skolsköterskan finns placerad på skolan och har planerad öppen mottagning när du som elev kan komma utan att boka tid. Tiderna för när skolsköterska har öppen mottagning varierar och du hittar dem vid skolsköterskans mottagning.

Vid akuta händelser

När inte skolsköterskan är tillgänglig kan du vända dig direkt till vårdcentralen. Om det händer något allvarligt/akut under skoltid kontaktar personalen 112 och elevens vårdnadshavare. Om ditt barn skadar sig eller får besvär under fritiden ska du alltid i första hand vända dig till vårdcentralen för hjälp.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den