Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolkurator/socialpedagog

Skolkuratorn och socialpedagogen arbetar med sociala frågor i skolan, både på grupp- och individnivå. Det är oftast genom elevhälsoteamet som du får kontakt med skolkuratorn och socialpedagogen, men du som elev kan också själv ta kontakt.

Du hittar kontaktuppgifter till skolkurator/socialpedagog på respektive skolsida.

Du kan välja att vara anonym. Skolkuratorn/socialpedagogen har alltid tystnadsplikt.

Vad gör skolkurator/socialpedagog?

Skolkuratorn/socialpedagogen arbetar både med dig personligen men även med grupper, som t.ex en klass i skolan. På individnivå arbetar skolkurator/socialpedagog med stärkande och stödjande insatser och på gruppnivå är insatserna i första hand främjande och förebyggande. Bland annat får eleverna hjälp att utveckla kompetenser inom det sociala området och stärka förutsättningarna för en god psykisk hälsa. Det skolsociala uppdraget innefattar också konsultativt stöd till pedagogerna.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den