Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Elevhälsa och särskilda behov

Alla barn och elever behöver stöd i sin utveckling. En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. På skolan finns sjuksköterska och kurator, samt läkare och psykolog kopplad till skolan. En god skolmiljö kräver också ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är främst att vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterska, skolkurator/socialpedagog, skolpsykolog och skolläkare ingår i den centralt organiserade elevhälsan med en egen chef men det dagliga arbetet på skolan samordnas och leds av respektive rektor.

  1. Elevhälsa

Särskilda behov, extra stöd

När elever i grundskolan och i grundsärskolan riskerar att inte nå kunskapsmålen gör skolan en utredning. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram.

  1. Särskilda behov, extra stöd

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den