Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Anpassad grundskola i Ale 1-9

Anpassad grundskola, som tidigare kallades grundsärskolan, ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning eller med betydande och bestående hjärnskada en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar.

Vad är anpassad grundskola

Anpassad grundskola, som tidigare kallades grundsärskolan, ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning eller med betydande och bestående hjärnskada en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt ska utbildningen i anpassad grundskola motsvara den utbildning som ges i grundskolan. Hög kompetens och alternativa samt kompensatoriska arbetssätt är kännetecknande för vår verksamhet.

Om en elev inte uppnår kunskapskraven i grundskolan och det finns skäl att tro att det beror på en intellektuell funktionsnedsättning ska skolan erbjuda en utredning inför mottagning i anpassad grundskola. En utredning inför mottagning i anpassad grundskola innehåller en pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk bedömning för att ge en så allsidig bild som möjligt av eleven. Därefter beslutas om eleven blir mottagen i den anpassade grundskolan. Du som vårdnadshavare får information om skolform, arbetssätt och kursplaner samt möjlighet att besöka den anpassade grundskolan. Anpassad grundskola har en egen läroplan som omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Klasser för anpassad grundskolas elever finns på Kronaskolan och Aroseniusskolan i Älvängen. Det finns även elever som läser enligt den anpassade skolans läroplan i grundskoleklasser på andra skolor.

Anpassad gymnasieskola

Ale kommun har ingen egen anpassad gymnasieskola utan köper platser inom GR-nätverket.

Kontakt

Kronaskolan (årskurs 1-6)

Skolexpedition
Telefon: 0303- 70 36 30
E-post: anpassad.grundskola@ale.se

Rektor Elma Dzanic
Biträdande rektor Hannes Wolff
Skoladministratör Ann-Christine Hult
Skolsköterska Christine Morén Skoglund

Aroseniusskolan (årskurs 7-9)

Skolexpedition
Telefon:0303- 70 34 47
E-post: anpassad.grundskola@ale.se

Rektor Elma Dzanic
Biträdande rektor Hannes Wolff
Skoladministratör Zeljka Bjelica
Studie- och yrkesvägledare Britt Hallgren
Skolsköterska Natalie Frej Algar

Skolkurator
Veronica Bergqvist

Skolpsykolog
Dinah Borenstein

Postadress
Ale kommun
Anpassad grundskola
449 80 Alafors

Hitta hit
Kronaskolan
Myternas väg 1, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Hitta hit
Aroseniusskolan
Vallmovägen, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den