Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Läsårstider och lov

Ale växer snabbt och våra samhällen förändras hållbart utifrån både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv

Höstterminen 2021

 • Skolstart höstterminen: 23 augusti
 • Studiedagar 1–3 november (vecka 44)
 • Lovdagar 4–5 november (vecka 44)
 • Skolavslutning höstterminen: 22 december

Begränsade öppettider 2021 - Fritidshem och förskola

 • Höstterminen: 16 augusti, 1 november

Vårterminen 2022

 • Skolstart vårterminen: 12 januari
 • Lovdagar 14–18 februari, sportlov (vecka 7)
 • Studiedag 7 mars (vecka 10)
 • Lovdagar 11-14 april, påsklov (vecka 15)
 • Studiedag 25 maj (vecka 21)
 • Lovdag 27 maj (vecka 21)
 • Skolavslutning vårterminen: 15 juni

Begränsade öppettider 2022 - Fritidshem och förskola

 • Vårterminen: 10 januari, 17 juni
 • Sommar 2022: vecka 28-31

Höstterminen 2022

 • Skolstart höstterminen: 22 augusti
 • Studiedagar 31 oktober–2 november (vecka 44)
 • Lovdagar 3–4 november (vecka 44)
 • Skolavslutning höstterminen: 22 december

Begränsade öppettider 2022 - Fritidshem och förskola

 • Höstterminen: 15 augusti, 31 oktober

Vårterminen 2023

 • Skolstart vårterminen: 11 januari
 • Lovdagar 13–17 februari, sportlov (vecka 7)
 • Studiedag 6 mars (vecka 10)
 • Lovdagar 11-14 april, påsklov (vecka 15)
 • Lovdag 19 maj (vecka 20)
 • Studiedag 22 maj (vecka 21)
 • Lovdag 5 juni (vecka 23)Anmält behov av fritids?
 • Skolavslutning vårterminen: 15 juni

Begränsade öppettider 2023 - Fritidshem och förskola

 • Vårterminen: 6 mars, 16 juni
 • Sommar 2023: vecka 28-31

Alafors

Himlaskolan Förskoleklass - årskurs 6
Datum: 15 juni
Tid: 09.00-10.30
Var: Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)

Vårdnadshavare är välkomna att möta upp eleverna på skolgården 10.30.

Anmält behov av fritids?
Fritids öppnar 10.30 även de som har behov av omsorg innan första skolbussen går hem. Vid behov av morgonomsorg meddela Himlaskolans fritidshem.


Bohus

Bohusskolan årskurs 9
Datum: 14 juni (endast årskurs 9)
Tid: 17.00-18.00
Var: Samling idrottssalen i huvudbyggnad. Efter 18, avslutningsmiddag anordnad i egen regi av vårdnadshavare.

Bohusskolan Förskoleklass - årskurs 8
Datum: 15 juni (årskurs 7+8)
Tid: 09.15 - 10.30
Var: Samling i respektive klassrum

Datum: 15 juni (Förskoleklass - årskurs 6)
Tid: 08.30 - 09.00
Var: Bohushallen. Efteråt samlas klasserna i respektive klassrum.

Vårdnadshavare erbjuds plats på läktare under skolavslutning.

Anmält behov av fritids?
Fritids öppnar 10.15 för dem som har sådan omsorg.

 

Nol

Nolskolan Förskoleklass - årskurs 6
Datum: 15 juni
Tid: 08.10-09.20 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 09.30-10.15 Avslutning på skolgården F-6 och vårdnadshavare är välkomna


Nödinge

Nödingeskolan Förskoleklass – årskurs 3
Datum: 15 juni
Tid: 8.10-9.15 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9.30-10.30 avslutning på skolgården F-3, vårdnadshavare är välkomna.

Kyrkbyskolan Årskurs 4-6
Datum: 15 juni
Tid: 8.30-9.30 avslutning på skolgården årskurs 4-6, vårdnadshavare är välkomna.

Da Vinciskolan årskurs 7-8 (Da 13 och Da 14)
Datum: 14 juni
Tid: 16.00-17-00
Var: Teatern

Da Vinciskolan årskurs 9 (Da 12)
Datum: 15 juni
Tid: 09.30-11.00
Var: Samling i orangeriet, avslutning i teatern kl.11.00.


Skepplanda

Garnvindeskolan åk Förskoleklass – årskurs 3
Datum: 15 juni
Tid: 8:00-9:30 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9:30-10:30 på skolgården, vårdnadshavare är välkomna.

Alboskolan årskurs 4-6
Datum: 15 juni
Tid: 9.30- cirka 11.00
Var: Albotorgets scen

Surte

Surteskolan Förskoleklass – årskurs 6
Datum: 15 juni
Tid: 8.00-9:00 Samling i respektive i klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9:00-10:00 avslutning på skolgården (gemensamt F-6). Vårdnadshavare är välkomna


Älvängen

Kronaskolan och Madenhuset

Årskurs 4-6:
Datum: 15 juni
Tid: 8.20-9.45 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9.45-10.30 Gemensam samling åk 4-6 i idrottshallen. Vårdnadshavare är välkomna*

*Max 2 anhöriga/ elev i åk 6 är välkomna av utrymmesskäl.

Åk F-3 Kronan:
Datum: 15 juni
Tid: 8.30-9.30 Avslutning i idrottshallen. 2 pers/elev är välkomna.
Tid: 9.30-10.30 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)

Åk F-2 Madenhuset:
Datum: 15 juni
Tid: 8.20-9.45 Samling i respektive klassrum (endast personal och elever)
Tid: 9.45-10.30 Avslutning utomhus på baksidan. Vårdnadshavare är välkomna.

Grundsärskolan yngre på Kronaskolan (årskurs 1-6)
Datum: 15 juni
Tid: 08:20-10:30. Samling i klassrum (endast personal och elever)


Aroseniusskolan
Datum: 15 juni
Tid: 8.45 – 9.30 gemensam avslutning för åk 7, 8 och 9.
Tid: 9.45-10.30 avslutning klassvis i klassens hemklassrum, en vårdnadshavare per elev får medfölja in i klassrummet.

Grundsärskolan äldre
Datum: 15 juni
Tid: 08:20-10:30


Ale gymnasium

Datum: 15 juni
Tid: 09.00-12.00 (Tiderna varierar beroende på team, kontakta skolan för exakt tid)

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den