Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vistelsetid

Hur många timmar som ditt barn får vara i förskolan, pedagogisk omsorg eller på fritidshemmet beror på din sysselsättning, dvs. ditt behov av omsorg.

Förskola

  • Arbete/studier – När du arbetar eller studerar
  • Arbete/studier max 15 tim/vecka, inkl. lov – När du arbetar eller studerar, men bara har behov av 15 timmar omsorgstid i veckan.
  • Föräldraledig, inkl lov – När du är föräldraledig med syskon
  • Arbetssökande, inkl. lov – När du söker arbete
  • Allmän förskola 15 tim/vecka, ej lov– Gäller från hösten det året som barnet fyller 3 år.

Arbete/studier

Gäller för dig som arbetar eller studerar och som lämnar ditt barn i förskolan fler än 15 timmar per vecka under hela året.

Arbetssökande, föräldraledig eller arbete/studier max 15 timmar

Gäller för dig som är arbetssökande eller föräldraledig och som lämnar ditt barn i förskolan 15 timmar per vecka under hela året. Du kan välja hur du vill fördela barnets 15 timmar i förskolan. Antingen går barnet tre dagar per vecka (fem timmar per dag) eller fem dagar (tre timmar per dag). Du väljer veckodagar över tid och kan inte byta vid exempelvis helg, sjukdom eller annan orsak. Du får inte vara föräldraledig för ett barn samtidigt som det barnet är i förskola/pedagogisk omsorg.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Från och med augusti samma år som barnet fyller tre år tills barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i förskola 15 tim per vecka under samma veckor som skolbarnen går i skolan, helt gratis och även om du inte har något behov av det.

Förskolan schemalägger de 15 timmar som barnet är i förskolan och tiderna följer skolans läsårstider. Därför kan du inte själv bestämma vilka tider som ditt barn ska vara i förskolan och ditt barn är alltid ledig under skollov och studiedagar.

Fritidshem

Vistelsetiden är arbetstid/studietid plus restid. Om vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig gäller vistelse upp till 30 timmar inklusive skoltid, räknas från skoldagens början. Detta innebär en samlad dag från skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl.08.00 - 14.00 måndag till fredag. Under lovdagar finns det möjlighet att vara på fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier.

Fritidshem under skollov 

Barn som normalt inte har någon fritidsplacering men som tillfälligt behöver detta under skollov, kan ansöka om att bara ha fritids under lov. För barn som bara har plats på fritidshem under skollov och studiedagar gäller vistelse mellan klockan 08:00–15:00.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den