Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Vem får ha barnomsorg

Ditt barn får vara i förskolan eller pedagogisk omsorg om barnet har fyllt ett år, bor i Ale kommun och har behov av omsorg. Barn får vara i fritids från förskoleklass och upp till årskurs 6 om vårdnadshavaren ansöker om fritids och har ett behov av omsorg.

Som behov räknas om du arbetar, studerar är arbetssökande och inskriven på arbetsförmedlingen eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorgen är frivillig och de flesta barn i Sverige tar del av barnomsorgen.

Arbete/studier

Ditt barn får vara i barnomsorgen under tiden som du arbetar samt åker till och från ditt arbete. Om du t.ex. ska åka till affären efter jobbet behöver du hämta barnet först och åka till affären därefter.

Arbetssökande, föräldraledig eller arbete/studier max 15 timmar

Ditt barn får vara i förskolan eller pedagogisk omsorg tre timmar per dag eller fem timmar på tre av veckans dagar. Du bestämmer barnets schema i samråd med personalen på förskolan. På fritids gäller 30 timmars närvaro per vecka inklusive skoltid.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Från och med augusti samma år som barnet fyller tre år har barnet rätt till “allmän förskola”. Barnet får vara i förskolan 525 tim/år, vilket likställs med 15 tim/vecka under 36 veckor. Barnet är ledig under de lov som skolan har.

En vårdnadshavare

I hushåll där endast en är vårdnadshavare, får vårdnadshavarens barn gå i förskola, familjedaghem eller fritidshem oberoende av sambo, make, makas sysselsättning. Barnet får vara i barnomsorgen så mycket som det behövs utifrån vårdnadshavarens behov.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den