Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Säga upp plats

När du inte längre har behov av barnomsorg behöver du säga upp barnets plats. Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit i e-tjänsten, såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar.

Säg upp barnets plats i kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.

Du betalar för platsen under hela uppsägningen oavsett om platsen används eller inte. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar behöver du även betala för den lediga perioden.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin placering. Om bara en av er säger upp sin plats i barnomsorgen ligger placeringen kvar på den vårdnadshavare som inte har sagt upp platsen.

Oanmäld frånvaro

Om barnet inte kommer till förskolan på två månader sägs platsen upp per automatik.

Flytt från Ale

Du får behålla platsen i högst fyra månader om du flyttar från Ale. Därefter sägs platsen upp per automatik. Om du behöver behålla platsen en längre tid ansöker du om att behålla plats i förskolan vid utflytt till annan kommun. Ansökan görs på blankett.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den