Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning, kränkande behandling eller diskriminering får inte finnas i våra skolor. Här råder nolltolerans mot att till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld. Vi jobbar aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar.

Anmälan

Kränkande eller diskriminerande behandling anmäls i första hand till lärare, rektor/förskolechef eller elevhälsoteam på din förskola/skola​. Om du upplever att du inte får det stöd du behöver kan du vända dig till huvudmannen. I en kommunal verksamhet är det kommunen. Om du ändå inte är nöjd kan du anmäla skolan till Skolinspektionen. Länk till annan webbplats.

Tecken på mobbning

 • Barnet blir tystare​.
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan.
 • Kompisar följer inte med hem.
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar.
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma.
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet blir mobbat på.
 • Återkommande huvudvärk och annan värk.
 • Vredesutbrott.
 • Sämre aptit.
 • Mardrömmar.
 • Blåmärken och andra skador.
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner.

(Källa: 1177.se Länk till annan webbplats. och UMO.se Länk till annan webbplats.)

Läs mer om mobbning och kränkande behandling

 1. Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket.se Länk till annan webbplats.
 2. 1177.se – om mobbning Länk till annan webbplats.
 3. UMO.se – om mobbning Länk till annan webbplats.
 4. Skolinspektionen -  Länk till annan webbplats.missförhållanden i skolan Länk till annan webbplats.
 5. Barn- och elevombudet, BEO Länk till annan webbplats.
 6. Diskriminerings­ombudsmannen, DO – utbildningsområdet Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den