Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Ale kommun har tecknat en kollektiv olycksallsförsäkring hos Svedea för bland andra barn och ungdomar i kommunen. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan. I försäkringsbeskedet hittar du mer information kring kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Om du drabbas av olycksfall:

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.
 • Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande.
  Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från landstinget. Begär alltid “Intyg om utbetald reseersättning”.

Skadeanmälan

Om ditt barn skadar sig anmäler du det till Svedea. Fyll i skadeanmälan på Svedeas hemsida Länk till annan webbplats. och skicka till:

Postadress:
Svedea AB
Skador företag
Box 3489
103 69 STOCKHOLM

Du kan också ringa direkt till Svedea om du har frågor eller om anmälan gäller akuta skador via telefon eller mail.

Telefonnummer: 0771-160 199
Mejl: skadorforetag@svedea.se

Försäkringen gäller under hela dygnet för:

 • Barn och ungdomar 0-19 år (till dess de gått ut gymnasiet) som är folkbokförda i Ale kommun
 • Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
 • Socialsekreterare och personal inom individ- och familjeomsorgen
 • Personal i ”uppsökande verksamhet”

Försäkringen gäller under skol- och verksamhetstid för:

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Elever i komvux som anpassad utbildning
 • SFI-elever
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Personer enligt LSS, LVU, LVM och SOL
 • Övriga deltagare i kommunal verksamhet

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den