Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Om förskolan

Förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och har en egen läroplan. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

I förskolan får ditt barn utvecklas, lära och leka. Ditt barn lär sig att vara tillsammans med andra barn, men också att leka på egen hand. Barnet får möjlighet att prata svenska tillsammans med pedagoger och andra barn. Barn som lär sig språk tidigt får bättre möjlighet att lyckas i skolan och livet.

Att låta sitt barn gå i förskola är ett bra sätt att förbereda barnet för den kommande skolan. Här får barnet utbildning, precis som i skolan, men utbildningen är anpassad för barnets ålder. Genom att leka, göra olika aktiviteter och äta tillsammans lär sig barnet nya saker samtidigt som barnet lär sig att förstå sin omvärld.

Alla barn från ett års ålder har rätt till förskola enligt svensk lag. Från tre års ålder är förskolan dessutom gratis om barnet går 15 timmar per vecka och är ledig under skollov. Förskolan är frivillig och de flesta barn i Sverige går i förskola. I förskolan jobbar utbildade pedagoger och barnskötare. De ser till att miljön är trygg, rolig och lärorik, och att undervisningen tar vara på barnens intressen och nyfikenhet.

Kommunen är ansvarig för att förskolan följer de lagar och regler som gäller i Sverige. På varje förskola finns en rektor som är anställd av kommunen. Rektorn är ansvarig för utbildningen och för att alla barn får det de behöver.

Den svenska förskolan är demokratisk och alla barn har samma möjligheter och får vara i förskolan på lika villkor. Barnen får också lära sig att leka tillsammans med både flickor och pojkar. Här kan du läsa mer om förskolans likabehandlingsarbete.

Ge ditt barn en bra start på sitt livslånga lärande.

Välkomna till förskolan!

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den