Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

En dag på förskolan

Att låta ditt barn gå i förskola är ett bra sätt att förbereda barnet för livet och den kommande skolan. Här får barnet utbildning, precis som i skolan, men utbildningen är anpassad för barnets ålder. Genom att leka, göra olika aktiviteter och äta tillsammans lär sig barnet nya saker samtidigt som barnet lär sig att förstå sin omvärld.

När det är dags att börja på förskolan

Att börja på förskolan kan kännas spännande och förvirrande på samma gång. Det kan vara svårt att veta vad du kan förvänta dig av förskolan och vad som kan förväntas av dig.

Någon vecka innan ditt barn ska börja i förskolan kommer förskolan att hälsa dig välkommen. Då får du information om förskolan där ditt barn ska gå och vilka tider som gäller för det som vi kallar för inskolning. Med inskolning menas att ni lär känna personalen och de andra barnen på förskolan, samtidigt som personalen och de andra barnen på förskolan lär känna er. Då är du som förälder med och det gör att ditt barn känner sig tryggt.

På morgonen

När ni kommer till förskolan på morgonen möter personalen er i dörren. På så sätt vet personalen vilka barn som är på förskolan. Du behöver se till att ditt barn har på sig kläder som passar dagens väder, så att barnet kan vara utomhus längre stunder. Du behöver också lämna extrakläder, så att personalen kan hjälpa barnet att byta till rena kläder, om barnet blir blött eller smutsigt. Om ditt barn använder blöjor behöver du lämna det på förskolan.

Under dagen

I förskolan arbetar både kvinnor och män som är utbildade för att arbeta med barn. De ser till att miljön är trygg, rolig och lärorik och att undervisningen tar vara på barnens intressen och nyfikenhet. Det står i läroplanen som alla förskolor ska följa. Vissa dagar gör barnen utflytker utanför förskolans område. Då besöker de andra trygga platser som t.ex. skogen i närheten.

På förskolan serveras också mat vid bestämda tider. Om ditt barn är allergiskt mot något eller behöver specialkost behöver du anmäla det via Ale kommuns e-tjänst för specialkost.

Mitt på dagen, efter lunch, har barnen en stund för vila. Då får de små barnen sova och de äldre barnen får göra en lugn aktivitet, exempelvis läsa bok.

Ibland händer det att ditt barn blir sjuk på förskolan. Då ringer personalen till dig och du får komma och hämta ditt barn.

Vid dagens slut

När du hämtar eller lämnar ditt barn på förskolan kan du alltid prata med personalen och ställa frågor eller bara prata om hur barnet har haft det under dagen. Minst en gång per år får du också möjlighet att ha ett samtal med pedagog på förskolan, som handlar om hur barnet har det på förskolan, vad de gör och har lärt sig.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den