Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Anmäla schema och frånvaro

Du behöver lämna ett schema över vilka tider som ditt barn ska vara i barnomsorgen. Barnens scheman ligger till grund för personalens arbetstider.

  • Du lämnar schema för ditt barn i appen IST-Home-Skola om barnet går i förskola och i Skola24 om barnet går på fritids.
  • Schema lämnas minst två veckor i förväg, eftersom det ligger till grund för personalen arbetstider.
  • Nytt schema eller justeringar av schema i IST-Home-Skola börjar gälla först när personalen har godkänt ändringen.
  • Du behöver anmäla ditt barn som frånvarande när barnet är sjuk. Anmälan görs i appen IST-Home-Skola, eller Skola24 så tidigt som möjligt.

Viktigt att veta

  • När du är ledig är ditt barn ledigt.
  • Om du är föräldraledig och har syskon i förskolan bestämmer du barnets schema tillsammans med personalen på förskolan. Vanligtvis vistas barnet i förskolan 09.00-14.00 tre dagar i veckan.
  • Om du är föräldraledig med syskon och har barn på fritids får barnet gå på fritids 30 timmar per vecka inkl. skoltid. Tiden räknas från skoldagens början och innebär i snitt sex timmar per dag, exempelvis kl 08.00-14.00 måndag-fredag.
  • I direkt samband med att syskon föds och tio dagar framåt får ditt barn vara i förskolan på samma schema som innan syskonet föddes. Därefter gäller 15 timmar per vecka.
  • Om du blir sjukskriven eller får graviditetspenning får barnet gå 15 timmar per vecka i förskolan och schemat lägger du tillsammans med personalen.
  • Om du arbetar på distans, arbetar skift eller periodarbetar får barnet vara på förskolan under 15 timmar per vecka om du är ledig fem dagar eller fler i följd, för att barnet ska få en sammanhängande vistelse på förskolan. Förskolan gör dock alltid en bedömning av barnets behov.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den