Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Rätt inkomst

Det är storleken på din inkomst som avgör hur mycket som du behöver betala för barnomsorgen. För att du ska få rätt barnomsorgsavgift behöver du därför vara noggrann med att uppge rätt inkomst.

Ändra inkomsten via vår e-tjänst.  Länk till annan webbplats.Om du inte uppger någon inkomst får du betala den högsta avgiften för barnomsorgen.

Vi räknar ut avgiften från hela hushållets inkomst. Det betyder att makar, sammanboende eller partners som lever tillsammans räknas som ett hushåll, oavsett om ni har gemensamma barn eller inte. Om du är ensamstående och får en sambo t.ex. behöver du anmäla det i e-tjänst för skolval, förskola, familjedaghem och fritidshem.

Om ni har varierande inkomst räknar ni ut ett snitt från årsinkomsten och uppger den som inkomst.

Om du inte vill uppge din inkomst kan du "Acceptera maxtaxa" i e-tjänsten. Då ingår du inte i avgiftskontrollen. I avgiftskontrollen kontrollerar kommunen din inkomst mot den inkomst som du deklarerat till Skatteverket. Om du har angett fel inkomst kan du få betala i efterhand eller få pengar tillbaka. Läs mer om avgiftskontrollen.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas hushållets samlade inkomster och andra skattepliktiga ersättningar före skatteavdrag enligt följande.

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning (innan skatt)
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
 • Pensioner (ej barnpension)
 • Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn. Merkostnadsdelen ska ej uppges
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (den skattepliktiga delen)

Vad räknas inte som inkomst?

Som inkomst räknas inte:

 • SFI
 • försörjningsstöd
 • studiemedel
 • studielån
 • etableringsersättning/tillägg
 • arbetssökande utan ersättning
 • bostadsbidrag
 • underhållsbidrag
 • barnbidrag

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den