Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avgiftskontroll

En gång om året kontrollerar Ale kommun att alla som har barnomsorg i kommunen har betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift enligt den taxa som finns.

Den inkomst som du har lagt in på kommunens e-tjänst jämförs med den inkomst som du har deklarerat till Skatteverket. Uppgifterna från Skatteverket är tillgängliga för oss först efter två år och därför sker kontrollen retroaktivt, två år tillbaka i tiden. I årets kontroll tittar vi på din inkomst från 2021. Om du har angett för låg inkomst skickas en faktura till dig. Om du har angett för hög inkomst får du pengar tillbaka.

Från och med år 2023 gäller att de som anger maxtaxa inte ingår i avgiftskontrollen. För de görs alltså ingen jämförelse mot den deklarerade inkomsten.

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Är jag ensamt ansvarig för min faktura även om jag bodde ihop med barnets andra vårdnadshavare under tiden som fakturan avser?

Bodde ni ihop under det aktuella året så har ni båda ansvar för att fakturan betalas, även om bara ett namn står på fakturan. Fakturan delas inte utan ni behöver tillsammans komma överrens om hur fakturan betalas. Båda är betalningsansvariga.

Hur går kontrollen till?

Din årsinkomst hämtas från Skatteverket och divideras med tolv för att få fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomst som du har uppgett i kommunens e-tjänst. Vi återbetalar eller fakturerar inte belopp som understiger 600 kr.

Varför gör ni den här kontrollen?

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller.

Varför kontrollerar ni mot årsinkomsten två år tillbaka?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavarna har ansvar för att meddela rätt inkomst.

När får jag min faktura?

Vi skickar ut fakturor under hela hösten.

Om jag inte kan betala hela fakturan på en gång, hur gör jag då?

Då kan du söka om anstånd eller få en avbetalningsplan. Hör av dig till vårt kontaktcenter på 0303-70 30 00 Länk till annan webbplats. så hjälper vi dig.

Vad händer om jag inte betalar fakturan?

Du får en påminnelse. Om du fortfarande inte betalar går skulden vidare till inkasso.

Vad har jag gjort för fel när jag får en faktura i avgiftskontrollen?

Det vanligaste felet är att du har skrivit fel inkomst i e-tjänsten. Det kan också vara så att du inte har räknat med all skattepliktig inkomst som till exempel semester- och övertidsersättning. En annan vanlig orsak är att du har angett en annan grund för placering än den som gäller. Om du t.ex. har gått från att vara föräldraledig till att börja arbeta och inte ändrar det i e-tjänsten, behöver vi ändra det i efterhand, vilket kan innebära en merkostnad.

Vad räknas som inkomst och inte?

Med inkomst räknas all skatteplig inkomst som till exempel, lön, semesterersättning, övertidsersättning, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning mm.

Till din inkomst räknas exempelvis inte studiestöd, försörjningsstöd, barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag, etableringsersättning/tillägg mm

Läs mer om avgiftsgrundande inkomst

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den