Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter barnomsorg år 2023

Du betalar en avgift för att ha ditt barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Ale kommun tillämpar maxtaxa, vilket innbär att avgiften inte kan överstiga maxbelopp oavsett om vårdnadshavare väljer kommunal eller fristående verksamhet.

Det är din inkomst och antalet barn i barnomsorgen som bestämmer hur stor avgift du får betala. Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst (brutto, för närvarande 11 000 – 54 830 kronor). Avgiften betalas 12 gånger per år.

Förskola och pedagogisk omsorg

Tabellen visar avgifterna med syskonrabatt. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen:

Avgifter för barn 1-2 år


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Ordinarie månadsavgift
i procent av inkomst

3 %

2 %

1 %

0 %

Maxbelopp

1 645 kr

1 097 kr

548 kr

0 kr

Reducering för barn över 3 år

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds 15 timmar per vecka avgiftsfritt i förskolan (36 veckor per år). Det beräknas motsvara ett avdrag om 20 % på barnets avgift om barnet går mer än 15 timmar per vecka.

Avgifter för barn 3-5 år


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Reducerad månadsavgift
i procent av inkomst

2,4 %

1,6 %

0,8 %

0 %

Maxbelopp

1 316 kr

877 kr

439kr

0 kr

Allmän förskola för barn över 3 år

Du som är föräldraledig, arbetssökande eller arbetar och har ditt barn på förskola max 15 timmar per vecka får ha ditt barn avgiftsfritt på förskolan under 36 veckor per år. De avgiftsfria veckorna följer skolans läsårstider och barnet är ledig på skollov.

Allmän förskola


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Månadsavgift för
525 timmar per år

0 %

0 %

0 %

0 %

Maxbelopp

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Förskola på skollov för barn över 3 år

Om du vill att ditt barn ska gå på förskola under lovveckorna behöver du betala full avgift för de veckorna. Lovavgiften räknas som ett abonnemang och tas ut per månad under hela året. Du kan välja om du vill ha lovförskola två gånger per år, i januari och juli.

Lovavgifter för barn över 3 år


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Månadsavgift för lov
i procent av inkomst

0,8 %

0,5 %

0,3 %

0 %

Maxbelopp

439 kr

274 kr

164 kr

0 kr


Fritidshem

Tabellen visar avgifterna med syskonrabatt. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen:

Avgifter


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Ordinarie månadsavgift
i procent av inkomst

2 %

1 %

1 %

0 %

Maxbelopp

1 097 kr

548 kr

548 kr

0 kr

Fritidshem enbart under skollov

Du kan välja att ha dina barn på fritids mellan klockan 08:00 - 15:00 under skollov. Lovavgiften räknas som ett abbonemang och tas ut per månad.

Avgifter skollov


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Månadsavgift för lov
i procent av inkomst

0,67 %

0,33 %

0,33 %

0 %

Maxbelopp

367 kr

181 kr

181 kr

0 kr


Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den