Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kö till förskola och pedagogisk omsorg

Ditt barn behöver stå i kö för att få en plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Kön finns för att det ska bli en rättvis fördelningen av de platser som finns på varje förskola.

När det är din plats i kön tittar vi på om det finns en ledig plats på något av dina val. Om det inte finns någon ledig plats på den förskola/de förskolor som du har önskat, erbjuder vi en plats på en annan förskola så nära ditt hem som möjligt.

Hur vi fördelar platserna

Du kan ansöka om plats åtta månader före det datum som du önskar plats, men kötiden räknas som tidigast sex månader före önskad start. Om två barn ansöker på samma dag om plats på samma datum hamnar det äldre av barnen före det yngre i kön.

Förtur

Barn som har äldre syskon placerade på den förskola/familjedaghem där familjen sökt plats har förtur i kön. Detsamma gäller för barn i behov av särskilt stöd om stödet kan tillgodoses bättre på en viss förskola än någon annan. För att förturen ska gälla behöver ansökan ha inkommit senast fyra månader innan du önskar plats.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den