Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Barnomsorg obekväm arbetstid

Vårdnadshavare/sammanboende som arbetar kvällar och nätter då den ordinarie förskola/familjedaghem och fritidsverksamheten är stängd kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Med sammanboende menas de som är folkbokförda eller bor på samma adress.

Föräldrar som har gemensam vårdnad och är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid. Vårdnadshavare/sammanboende har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, sjukdom/sjukskrivning, arbetslöshet, vård av syskon, semester eller annan ledighet.

Ansökan

Du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid på särskild blankett, kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter 0303-70 30 00.

Alla handlingar ska ha inkommit till utbildningsförvaltningen, administrationen barnomsorg fyra månader innan plats önskas.

Har ditt barn ingen tidigare placering i Ale kommun så gäller ordinarie placeringsregler. Du ansöker om plats via vår e-tjänst samt tar en kontakt med administrationen för barnomsorg.

Vårdnadshavare ska styrka behovet med

  • Arbetstider styrkta av arbetsgivaren. Det ska framgå att arbetstiderna inte varit möjliga att förändra - gäller båda vårdnadshavarna och eventuellt sammanboende.
  • Schema för vistelsebehov (Ale kommuns schemablankett)
  • Övrig relevant information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den