Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fritidshem

Barn som går i förskoleklass eller i skolår 1-6 i grundskolan kan få skolbarnsomsorg i fritidshem. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grund- och grundsärskolan. Det ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

 

Fritidshemmen är alla knutna till respektive skola. Där kan barnen vistas de delar av dagen när de inte går i skolan. Om eleven går i en enskild skola som inte erbjuder fritidshem, ska eleven erbjudas fritidshem av hemkommunen.

Ansökan

Ansökan sker via Ales e-tjänst för barnomsorg. Vid ansökan till fritidshem sker placering efter det att vårdnadshavaren tackat ja till erbjudandet i e-tjänsten. Det är ingen kötid för att få plats. De erbjuds fritidshemsplacering så nära skolenheten som möjligt.

Öppettider

På de kommunala fritidshemmen i Ale kan ditt barn få vara på vardagar mellan klockan 06.00 - 18.00 i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier.

Fritidshem under skollov

Under lovdagar finns det möjlighet att vara på fritidshemmet hela dagarna. Barn som normalt inte har någon fritidsplacering men som tillfälligt behöver detta under skollov, kan ansöka om lovfritids.

Begränsat öppethållande på fritidshemmen läsåret 2021–2022

  • Höstterminen 2021: 16 augusti, 1 november
  • Vårterminen 2022: 10 januari, 17 juni
  • Sommar 2022: vecka 28-31

Fritidshem under semesterperiod och julledighet

Under jul och nyår samt under semesterperioden juli–augusti minskar oftast antalet barn på våra fritidshem. Med anledning av detta kan fritidshem bedrivas gemensamt under denna perioden.

Sammanslagning av fritidshem 27 december till och med 30 december 2021

Kyrkbyskolans fritidshem håller öppet för barn som har anmält behov av omsorg och har ordinarie placering på:

Bohusskolan, Surteskolan, Nödingeskolan, Nolskolan samt Himlaskolan.

Kronaskolans fritidshem håller öppet för barn som har anmält behov av omsorg och har ordinarie placering på:

Garnvindeskolan, Alboskolan, Grundsärskolan samt Kronaskolan.

Vistelsetid

Vistelsetiden är arbetstid/studietid plus restid. Om vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig gäller vistelse upp till 30 timmar inklusive skoltid, räknas från skoldagens början. Detta innebär en samlad dag från skolstart och i snitt 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl.08.00 - 14.00 måndag till fredag.

Avgift fritids

Här kan du läsa mer om barnomsorgsavgiften.

Säga upp en plats

Uppsägning av en plats i fritidshem ska göras via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit till sektorkontoret såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut för den lediga perioden. Detsamma gäller när plats i fritidshem sägs upp över sommaren.

Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

Om ni som vårdnadshavare har samma folkbokföringsadress räcker det att en av er säger upp platsen. Om ni däremot har olika folkbokföringsadresser säger var och en upp sin del i barnets placering. 

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den