Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Debitering

Betalning

Fakturan skickas ut i början av månaden. Förfallodag är den sista i månaden.
Om fakturan inte betalas inom rätt tid kommer dröjsmålsränta att tas ut från och med förfallodagen, enligt räntelagen och övriga inkassoavgifter enligt inkassolagen. Vid utebliven betalning av avgift och krav har kommunen rätt att avsluta barnets placering.

Platsinnehavare och betalningsansvariga

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om barnomsorgsplats och blir platsinnehavare. För barn som är placerade i familjehem är familjehemmet platsinnehavare. Bor vårdnadshavarna i samma hushåll blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för barnomsorgsavgiften.

Vårdnadshavare

Om vårdnadshavarna inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorgen. Barnet har en placering men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får var sin räkning (delad faktura).                                                                                                   Varje vecka uppdateras kommunens personregister och när vårdnadshavarna får olika folkbokföringsadresser kommer fakturan att delas och vårdnadshavarna får därmed var sin faktura. Information skickas ut i samband med att fakturan delas. Vårdnadshavarna kan även själva kontakta kommunen för att begära delad faktura. Räkningen baseras på respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst och tillsynsbehov men med hänsyn tagen till varje hushålls procentuella del av avgiftens maxbelopp.                                                                                                          Då vårdnadshavare har delad faktura och en av vårdnadshavarna säger upp sin del av plats, beräknas avgiften utifrån den vårdnadshavares inkomst som har kvar sin plats.

För ytterligare information kontakta administrationen för barnomsorg via kommunens kontaktcenter på tel 0303-70 30 00.

En vårdnadshavare

I hushåll där endast en är vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i förskola, familjedaghem eller fritidshem oberoende om sambo, make, maka är föräldraledig eller arbetssökande. Barnets närvarotid utgår ifrån vårdnadshavarens inlämnade schema för vistelsetid.

Inkomstredovisning

För beräkning av avgift ska inkomstuppgift lämnas i samband med erbjudande om placering samt vid förändring av hushållets inkomster. Lämnas inte någon  inkomstredovisning debiteras högsta avgift enligt maxtaxan till dess inkomstuppgifterna lämnats.
Läs mer om att lämna inkomstuppgift.

Anmälan förändrad inkomst

Anmälan om förändrade inkomst-och hushållsförhållanden ska ha inkommit till sektorkontoret snarast möjligt för att gälla från och med nästkommande månad.

Rutinmässigt begär kommunen in förnyade inkomstuppgifter en gång per år. Betalar ni maxbelopp utgår ingen förfrågan.

Inkomstkontroll

Kommunen har rätt att kontrollera inkomna uppgifter med berörda myndigheter. Skiljer uppgifterna sig åt kan efterdebitering ske.

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-09-03 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.