Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Ansök eller säg upp plats

Du kan ansöka om plats i förskolan åtta månader före det datum som du önskar en förskoleplats. Barnen turordnas efter ansökningsdatum när vi fördelar platserna. Turordningen räknas tidigast från sex månader innan det datum du har önskat för placering.

Hur ansöker jag om förskoleplats?

  1. Du ansöker om plats via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ange i ansökan vilka förskolor eller familjedaghem som du är intresserad av.

När kan jag ansöka om förskoleplats?

  • Du kan ansöka om plats åtta månader innan du behöver platsen.
  • Ditt barn måste vara minst ett år för att få börja i förskolan.

Hur fördelar vi platserna?

Vi vill så långt det är möjligt ge ditt barn plats i den verksamhet du önskat. Hur väl vi kan möta önskemålen påverkas av när och inom vilken verksamhet du vill ha plats inom barnomsorgen. 

Om det är ont om platser på den förskola eller det familjedaghem som du önskat försöker vi hitta lösningar i närområdet.

Turordning

Barnen turordnas efter ködatum när vi fördelar platserna. Din kötid räknas tidigast sex månader innan ditt önskade placeringsdatum.

Utöver ködatum finns andra faktorer som påverkar turordningen. Bland annat tar vi hänsyn till barn med rätt till särskilt stöd för sin utveckling och barn som har äldre syskon placerade på den förskola/familjedaghem där familjen sökt plats. Detta under förutsättning att barn som har tidigare ködatum fått annat erbjudande. Tänk också på att syskonförtur bara beviljas om man ansöker om det senast 4 månader innan önskat placeringsdatum. Vid samma ködatum turordnas barn efter ålder, äldre före yngre.

Platsgaranti

Från ansökningsdatum är kommunen skyldig att erbjuda plats på en förskola i Ale kommun inom 4 månader.

När startar förskolan efter sommaren?

Du som får förskoleplats från och med hösten kan starta inskolning tidigast vecka 33. Under vecka 32 sker överflyttningarna mellan förskolorna. När många nya barn ska börja i förskolan under samma period kan det vara svårt att göra alla inskolningar på en gång. Därför kan ditt barns inskolningsstart bli lite senare än du har önskat.

Bor du i en annan kommun?

Du kan ansöka om plats även innan du flyttat till vår kommun. Då måste du kunna uppge din kommande boendeadress i Ale kommun.

Önskar du plats i annan kommun?

Du kan ansöka om plats i en annan kommun även om ditt barn är folkbokfört i Ale. Det är mottagande kommun som beslutar om kommunen kan erbjuda en plats.

Särskilda behov, allergier, sjukdom?

Notera i din ansökan om ditt barn har allergi, sjukdom, är i behov av särskilt stöd för sin utveckling eller annat som vi behöver ta hänsyn till.

Barnomsorg kväll och natt?

Vi erbjuder barnomsorg på kvällar och nätter måndag–torsdag.

  1. Läs mer på sidan om öppettider.

Ändra i ansökan?

Vill du göra några förändringar i din ansökan är det viktigt att du meddelar oss detta. Du kanske behöver ändra dina platsönskemål, när du vill börja inskolningen, adress eller annan uppgift.

Kontakta administrationen för barnomsorg telefon 0303-70 30 00.

Sekretessmarkering – skyddad identitet

Om skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering ska du kontakta utbildningssamordnare när du ansöker om barnomsorg, telefon 0303-70 30 00.

Säga upp en plats

  1. Uppsägning görs via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit till sektorkontoret såvida inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden.

Vi tar ut avgift under uppsägningstiden oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte.

Om barnet har två vårdnadshavare ska uppsägningen göras gemensamt. Om platsen delas av två vårdnadshavare ska uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig.

Relaterad information

E-tjänster & blanketter

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-02-22 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.