Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolråd

Skolrådet består av två föräldrarepresentanter per avdelning. På skolrådsmötet deltar också tre personalrepresentanter och rektor för förskolan.

Val av skolråd

Val av föräldrarepresentanter i skolrådet sker vid föräldramöten i början av läsåret.

Skolrådets uppgifter

  • Skolrådet träffas två eller tre gånger per termin.
  • På skolrådsmötet diskuteras aktuella frågor.
  • Rådet är ett forum för föräldrar att engagera sig i förskolans utveckling och verksamhet.
  • Rådet har inte någon beslutsrätt över förskolans arbete. Eftersom rådet representerar samtliga föräldrar är det en viktig part i utvecklingen av förskolan/skolan.
  • Genom dialog och konstruktiva diskussioner finns möjlighet att påverka.
  • På mötena kan alla typer av frågor tas upp som berör förskolan som helhet.

Mötestid/innehåll

Dagordningen skickas ut en vecka innan mötet till representanter och sätts upp på alla avdelningar.

Vill man ha med en punkt på dagordningen meddelar man sekreteraren det två veckor innan mötet.

Kontakt

Kontaktperson
Tillförordnad rektor förskola
Ulla Falk
E-post: ulla.falk@ale.se

Avdelningar

Avdelning 1
Telefon: 0303-70 37 10

Avdelning 2
Telefon: 0303-70 37 42

Avdelning 3
Telefon: 0303-70 39 38

Avdelning 4
Telefon: 0303-70 39 51

Avdelning 5
Telefon: 0303-70 39 57

Avdelning 6
Telefon: 0303-70 35 45

Postadress
Kronans förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Myternas väg 1, Älvängen
Visa på karta

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den