Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förskola och barnomsorg

Ale kommun erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1–12 år. Här finns förskolor, fritidshem och familjedaghem (dagbarnvårdare). I Ale har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i barnomsorgen. Förutom kommunala förskolor finns förskolor i enskild regi.

Plats i barnomsorgen

Du som arbetar, studerar, är arbetssökande och inskriven hos arbetsförmedlingen eller föräldraledig för yngre syskon samt bor i Ale kommun kan ansöka om plats i förskola, skolbarnsomsorg och familjedaghem. Barnet ska vara minst ett år när det börjar.

Om du studerar, är föräldraledig eller arbetssökande kan du bli ombedd att lämna intyg om detta.

Förskola

Förskola är en pedagogisk omsorg för barn som är 1–5 år. Förskolan är en egen skolform som styrs av en läroplan. Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där.

Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska; på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Allmän förskola

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka utan avgift (525 timmar per år). Vistelsetiden följer grundskolans läsårstider.

Familjedaghem

Familjedaghem är ett alternativ till förskola där dagbarnvårdare anställda av kommunen bedriver verksamhet i det egna hemmet. Familjedaghemmen arbetar efter Skolverkets allmänna råd och har förskolans läroplan som grund för sitt arbete.
Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska; på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna.

Förskoleklass

Från höstterminen det år barnet fyller 6 år erbjuds plats i förskoleklass. Ditt barn erbjuds en plats i den skola som gäller för ditt upptagningsområde. Tidigt på vårterminen får du mer information om förskoleklass hemskickad från skolan.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet i skolan som vänder sig till barn från och med hösten det år barnet blir 6 år och börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Om barnet har plats i kommunal förskola/familjedaghem ändras placeringen automatiskt till fritidshem när barnet börjar förskoleklass. Önskas inte överflyttning till fritidshem måste förskoleplatsen sägas upp, observera att det är 30 dagars uppsägningstid.

Lovverksamhet erbjuds barn i förskoleklass och i skolår 1–6, enbart lov och studiedagar. Vistelsetiden är klockan 08.00–15.00. Avgift tas ut 4 gånger per år (februari, juni, augusti, november).

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenterlänk till annan webbplats

Sidan kontrollerades av:

den 2020-04-24