Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Unikum i förskolan

Unikum är förskolans digitala verktyg för att dokumentera varje barns utveckling och lärande. I Unikum sker också kommunikationen mellan verksamheten och vårdnadshavare.

Barn och pedagog i förskola

Förskolan ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande, samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas. Det görs i Unikum. Där kan du som vårdnadshavare följa utbildningen i förskolan och ditt barn/dina barns utveckling och lärande. Unikum följer ditt barn hela vägen genom förskola och grundskola.

Genom Unikum kommunicerar även utbildningsförvaltningen med dig om information från kommunal nivå.

Inloggning

Unikum har stöd för inloggning med bank-ID. Om du inte har bank-ID, kontakta ditt barns förskola för inloggningsuppgifter.

Gå till inloggningssidan här Länk till annan webbplats..

App Unikum Familj

Unikum familj är Unikums egna app för vårdnadshavare. Den finns att ladda ner från App Store och Google Play Store. Här kan du ta del av all information om ditt barn direkt från din smartphone.

Observera att frånvaro- och schemafunktionen i appen inte kommer att vara tillgänglig - för detta använder du som vanligt Skola24.

Samtycke för bild-, film och ljudupptagning

För att kunna publicera bilder/filmer och ljudklipp i Unikum behöver Ale kommun ditt samtycke. Genom att du ger ditt samtycke kan kommunen hantera foton, filmer och ljudinspelningar på elev-, grupp- och skolnivå. Du behöver förnya samtycket vid byte av förskola/skola. Du kan återkalla samtycke genom att kontakta verksamheten.

Här ger du som vårdnadshavare samtycke Länk till annan webbplats..

Kontaktuppgifter ändras i IST via e-tjänst

I Unikum går det att lägga in kontaktuppgifter, men för att kommunen ska kunna ta del av uppgifterna behöver du registrera dem i IST via e-tjänst. Du behöver själv underhålla dina kontaktuppgifter i IST, för utbildningsförvaltningen ska kunna få kontakt med dig i ärenden gällande ditt barn samt för att få utskick från Unikum direkt till din mejl.

Här ändrar du dina kontaktuppgifter Länk till annan webbplats..

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den