Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Pedagogisk omsorg

Önskar du en plats för ditt barn hos en kommunal dagbarnvårdare erbjuder vi ditt barn pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens hem. Dagbarnvårdare arbetar efter Skolverkets allmänna råd. Förskolans läroplan fungerar som vägledande i det dagliga arbetet.

Verksamheten ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara på deras nyfikenhet och deras lust att lära.
Verksamheten (det pedagogiska arbetet) styrs av skollagen, barnkonventionen och förskolans läroplan är ett vägledande styrdokument för oss.
För oss dagbarnvårdare i Ale är läroplanens mål, likabehandlingsplanen och diskrimineringsgrunderna en viktig del i vårt dagliga arbete.

Fördelarna med pedagogisk omsorg är att ditt barn vistas större delen av veckan i en liten grupp, med det lilla extra av närhet och trygghet samt tid att se varje barn.
Omsorgen bedrivs i hemmiljö och tryggheten skapas av att samma vuxna är på plats hela dagen.
Hemlagad mat serveras varje dag.

Pedagogisk omsorg finns i Älvängen och Skepplanda och drivs av utbildade barnskötare. På grund av långa arbetsdagar är vi lediga en dag i veckan och då får man vara hos sin vikariedagbarnvårdare (Detta gäller även vid sjukdom/semester). Vi dagbarnvårdare i Ale utnyttjar kommunens kulturutbud, exempelvis sagostund på biblioteket, lovteater/film med mera.
Dagbarnvårdarna träffas regelbundet utomhus på lekplatser eller i skogen, de åker tillsammans på roliga utflykter och några har en grupplokal en gång i veckan för gemensamma aktiviteter. Här har man till exempel sångstund, rytmik, pyssel med mera.

Nol:
I dagsläget finns det inga dagbarnvårdare i Nol.

Skepplanda:
I Skepplanda arbetar Yvonne, Pia och Lena i sina egna hem. På måndagar arbetar vi tillsammans i lokal under hela dagen. Vi är utbildade barnskötare och har lång erfarenhet av vårt arbete.
Vi tycker att det är viktigt att barnen är delaktiga och har stort inflytande, så att vi får en bra och rolig dag tillsammans. Vi är mycket ute i närområdet, skogen och på lekplatser. Alla dagbarnvårdare i Skepplanda har husdjur och det brukar vara populärt bland barnen.

Älvängen:
Skyttagården

På Skyttagården arbetar Jennie, Lina och Pernilla tillsammans i en lägenhet varje dag. Vi arbetar efter det pedagogiska årshjulet och vi har stora möjligheter att planera våra dagar tillammans med era barn så att vardagen blir lustfylld och lärorik.
Vi tycker att det är viktigt att bemöta ditt barns specifika behov.
Vi som arbetar på Skyttagården är utbildade barnskötare.

Vi arbetar utifrån Hyfs riktlinjer (hygien i förskolan) Länk till annan webbplats.

Allmän förskola och pedagogisk omsorg

Allmän förskola erbjuds inte i pedagogisk omsorg, eftersom det inte finns krav på att följa förskolans läroplan. Om barnet har en plats i pedagogisk omsorg erbjuds byte till förskola. Om du vill att ditt barn ska gå kvar i pedagogisk omsorg och ta del av allmän förskola på samma gång, är det ditt ansvar som förälder att lämna och hämta barnet i förskolan.

Kontakt

Kontaktperson
Rektor för förskola och familjedaghem
Camilla Carlström Huusko
E-post: Camilla.Huusko@ale.seRelaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den