Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Glasblåsarens förskola

Glasblåsarens förskola ligger nära naturen i sydöstra delen av Surte. Verksamheten bygger på tanken att barn är kompetenta. För att barnen ska kunna påverka sin vardag i förskolan lägger personalen stor vikt vid barns inflytande och delaktighet i det dagliga pedagogiska arbetet. Förskolan har ett eget tillagningskök.

Avdelningar

Avdelningarna är huvudsakligen åldersindelade i yngre- och äldrebarnsavdelningar.

  • Solen
  • Planeten
  • Stjärnan
  • Månen

Mål och arbetssätt

Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta kunskapsbärare och kunskapsskapare. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Därför är det viktigt att alla blir sedda och respekterade. Alla har rätt att känna att de lyckas utifrån sin förmåga. Olikheter berikar. Man är inte, utan man blir, utifrån den omgivning och situation man befinner sig i.

  • Lustfylld undervisning
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Barns inflytande

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Mikaela Brun
E-post: mikaela.brun@ale.se

Avdelningar
Solen
Telefon: 0737-73 11 62

Stjärnan
Telefon: 0729-82 02 98

Månen
Telefon: 0729-82 03 33

Planeten
Telefon: 0729-82 03 30

Postadress
Ale kommun
Sektor utbildning, kultur och fritid
449 80 Alafors

Hitta hit
Morgonvägen 2, Surte

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den