Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Bohus förskola

Bohus förskola ligger i ett naturskönt område med närhet till skog och grönområden cirka två mil norr om Göteborg.

bohus förskola

Förskolan består av sex avdelningar som heter Diamanten, Topasen, Rubinen, Smaragden, Bärnstenen och Safiren. Olika ädelstenar har fått ge namn till våra avdelningar, eftersom vi känner att detta är vad era barn är för oss.

Lust att lära/lätt att leka på Bohus Förskola

Ale kommuns vision är att det ska vara "Lätt att leva". På Bohus förskola ska det vara "Lätt att leka".

Leken är lustfylld i sig själv och vi ska ha "Lust att lära" i Ales skolor. Förskolepedagogiken med leken som grund för lärandet är en avgörande faktor för det lustfyllda lärandet. Vidare ska varje barn känna sig delaktigt och ges möjlighet att utvecklas efter sin egen unika förmåga.

Våra inriktningar

Unikum är förskolans verktyg som används för att dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande. Det innebär för dig som vårdnadshavare att du kan följa verksamhetens arbete och ditt barns utveckling och lärande. Här publiceras även all information från förskolan.

Alla barn som går sista året här på förskolan deltar i mulleskolan. Genom skogsmulle får barnen uppleva glädjen av att röra sig fritt i skog och mark, stilla sin nyfikenhet och upptäckarglädje samt utveckla ett ansvar för allt som lever och växer. Detta blir även en naturlig träffpunkt där barnen ges möjlighet att lära känna varandra inför starten i förskoleklass. Denna verksamhet bedrivs tillsammans med Byvägens och Paradisets förskola.

Förskolans yngre avdelningar arbetar med temat Babblarna. Det är ett material som främjar de yngsta barnens språkutveckling. På ett lekfullt sätt utmanas barnens språkutveckling och samtidigt vävs mycket annat in såsom matematik, natur och skapande m.m.

Att röra sig tillsammans både barn och vuxna stärker inte bara kroppen utan även humöret, självkänslan, gemenskapen och grundlägger en bra vana för framtiden.

På Bohus förskola vilar alla barnen efter lunchen. Vi vilar vakna eller sovandes på madrasser. Under vilan råder lugn på hela förskolan. Längden på vilan varierar beroende på barnens ålder och behov. Målet med vilan är att barnen ska få tid till avkoppling, en lugn stund då de kan reflektera och slappna av samt en stund för hjärnan att vila sig från intryck. Vi ser vilan som en värdefull stund för att lära sig koppla av, en kunskap som är viktig att ha med sig hela livet.

På Bohus förskola får barn och personal njuta av god och näringsrik mat som lagas på plats av vår kock.

Värdegrundsarbete

Förskolans likabehandlingsarbete är ständigt i fokus och varje år utformas en ny plan för att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Snick och snack – vännerna i kungaskogen

Utifrån böckerna arbetar vi tematiskt med yttersta budskapet att vara en bra kompis. De grundläggande värderingar hur vi människor bör vara mot varandra, allas lika värde samt aktsamhet om vår natur och miljö. Vi använder också friendydockor för att synliggöra och lära oss hantera våra olika känslor.

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Maria Söderström
E-post: maria.soderstrom1@ale.se

Avdelningar
Bärnstenen
Telefon: 0303-70 35 62

Diamanten
Telefon: 0303-70 35 61

Rubinen
Telefon: 0303-70 31 66

Safiren
Telefon: 0303-70 31 62

Smaragden
Telefon: 0303-70 31 61

Topasen
Telefon: 0303-70 31 63 

Postadress
Bohus förskola
Ale kommun
449 80 Alafors 

Hitta hit
Skårdalsvägen 62, Bohus
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den