Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förskolans likabehandlingsarbete

Ditt barns förskola ska vara en trygg och säker plats. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller kränkt. Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp insatser när något händer.

Alla förskolor ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Förskolan ska arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar.

  • Vi arbetar aktivt med att förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  • Vi arbetar med människors lika värde och att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.
  • Vi följer Skolverkets och Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer genom att årligen undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera vårt arbete som dokumenteras i en årlig plan- förskolans likabehandlingsarbete.

Anmäl kränkande behandling

Om ditt barn har blivit utsatt för kränkningar är det viktigt att du meddelar förskolan. Det är via förskolan du gör din kränkningsanmälan.

Mål för Båtsmans och Björklövens förskolor

läsåret 2022-23

I förskolan har alla barn och all personal rätt till en trygg och säker miljö. Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller kränkning. Arbetet med värdegrund och likabehandling genomsyrar allt som sker i förskolan.

Mål

Under läsåret är det övergripande målet att alla barn ska mötas av lärmiljöer som är genomtänkta och är tillgängliga för alla barn. Pedagogernas medvetenhet gör att miljöerna blir en viktig del i att ge alla barn möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förmågor. Genom detta arbete stöttas barnen i att leka, lära och samspela. I en välutvecklad lärmiljö och genom pedagogernas förhållningssätt arbetar vi med att inga barn ska exkluderas. Utifrån diskrimineringsgrunderna tar vi ett särskilt fokus på funktionsvariationer och målet för året är att alla barn har rätt till alla miljöer.

  • Vår undervisning och verksamhet utgår från alla människors lika värde och ett demokratiskt förhållningssätt.
  • Vi verkar aktivt för att kränkningar aldrig ska förekomma.
  • Skyddsombud och rektor arbetar systematiskt med den fysiska och psykiska arbetsmiljön för både barn och vuxna.
  • Alla pedagoger vet hur vi arbetar med akuta åtgärder vid kränkning och diskriminering.
  • Som en viktig del av vårt främjande och förebyggande arbetet är samarbetet med hemmet. Daglig kontakt, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal och vårdnadshavarenkäter är exempel på möjligheter för detta samarbete.

Utvärdering och uppföljning av arbetet och det uppsatta målet sker i juni 2023.

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Marika Tollesson
E-post: marika.tollesson@ale.se

Avdelningar
Delfinen
Telefon: 0303-70 41 14

Hajen
Telefon: 0303-70 41 10

Krabban
Telefon: 0303-70 41 06

Sjöstjärnan
Telefon: 0303-70 41 04

 

Postadress
Båtsmans förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Båtsmansvägen 1, Älvängen
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den