Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Förskolans likabehandlingsarbete

Ditt barns förskola ska vara en trygg och säker plats. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller kränkt. Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp insatser när något händer.

Alla förskolor ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Förskolan ska arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar.

  • Vi arbetar aktivt med att förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  • Vi arbetar med människors lika värde och att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter.
  • Vi följer Skolverkets och Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer genom att årligen undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera vårt arbete som dokumenteras i en årlig plan- förskolans likabehandlingsarbete.

Anmäl kränkande behandling

Om ditt barn har blivit utsatt för kränkningar är det viktigt att du meddelar förskolan. Det är via förskolan du gör din kränkningsanmälan.

Mål för förskolorna i Nol läsåret 2022-23

Nols förskolor strävar efter att vara utan kränkningar och diskriminering. Detta året visar kartläggningen att vi behöver arbeta mot följande mål.

Mål

  • Alla pedagoger ska ha en medvetenhet om hur man talar verbalt/icke verbalt till och om barnen.
  • Alla pedagoger ska ha en medvetenhet om hur de gränser vi sätter/förmedlar påverkar barnen. Förhållningssätt – varje gång vi säger nej hindrar vi ett lärande.
  • Väcka en medvetenhet hos pedagoger och barn hur man uttrycker sig utifrån normer och förväntningar.
  • Pedagoger använder verktyg så att barnen får möjlighet att göra sig förstådda och kan kommunicera.

Kontakt

Kontaktperson
Rektor förskola
Eva Henrysson
E-post: Eva.Henrysson@ale.se
Biträdande rektor förskola
Lena Källqvist
E-post biträdande rektor: Lena.kallqvist@ale.se

Avdelningar
Skepp yngre
Telefon: 0303-70 42 44

Skepp äldre
Telefon: 0303-70 42 48

Postadress
Änggårdens förskola
Ale kommun
449 80 Alafors

Hitta hit
Gallåsvägen 7, Nol
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den