Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Barnomsorg

Barnomsorgen är en viktig del av barnets lärande. Med barnomsorg menas förskola, pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och fritids.

Skollag och läroplan

Det är skollagen som styr vilka regler som finns för barnomsorgen. Förskolan och fritidshemmen styrs även av läroplanen, medan läroplanen fungerar som vägledande för pedagogisk omsorg.

I Ale kommun finns både kommunala och fristående verksamheter för barnomsorg.

Vem får ta del av barnomsorgen

Ditt barn kan få plats i barnomsorgen om du bor i Ale kommun och har behov av det. Som behov räknas om du arbetar, studerar, är arbetssökande och inskriven hos arbetsförmedlingen eller föräldraledig för syskon. Ibland kan du bli ombedd att lämna intyg om att du t.ex. studerar eller arbetar.

Från höstterminen det år som ditt barn fyller tre år erbjuds barnet en plats i förskolan på 15 timmar per skolvecka, helt gratis och utan att du behöver ha något behov av det. Det kallas för ”allmän förskola”. Det är viktigt att barnet får kontinuitet och förutsättningar att på bästa sätt utvecklas utifrån sin individuella förmåga och därför går barnen på ett bestämt schema som följer grundskolans läsårstider. Läs mer under läsårstider.

Självservice

-tjänster, blanketter

  1. Alla e-tjänster

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den