Länk till startsidan

Ranneberget, Älvängen

Välkommen till natur- och kulturstigen vid Ranneberget i Älvängen. Ett utflyktsmål för hela familjen! Här kan man se fornlämningar från stenålder till medeltid, ett rikt växt- och djurliv och från fornborgen på toppen av berget har man en milsvid utsikt över Göta älvs dalgång.

Miljöbeskrivning

Vandringen på Rannebergsstigen är inte ens en kilometer lång. Men den bjuder både på en resa långt tillbaka i historien och rika naturupplevelser. Här är det lätt att föreställa sig hur människor under olika tidsåldrar bott och vistats på bergets sluttningar och sökt skydd på Rannebergets topp under orostider.

Göta älvdalen var under äldre stenåldern (10 000-4 000 år f Kr) en havsvik. Läget vid Ranneberget var idealiskt. Här gav marken rik skörd, vattnet goda fiskefångster och skogarna jaktlycka. Spår finns ännu kvar av bosättningarna vid det som en gång var strandkant.

Under järnålder och vikingatid (ca 500 f.v.t.-1050 e.v.t) var det oroliga tider i Göta älvdalen. Älven var den viktigaste handelsvägen mellan skogarna i inlandet och rikena på andra sidan haven. Skeppstransporter på Göta älv kunde ge rikedom och makt och många var beredda att kämpa om det. De bofasta byggde egna skepp och satte upp försvarsverk mot angripare. Rannebergets fornborg är en av ett tjugotal i Göta älvdalen.

Under hundratals år var Ranneberget betesmark. Det var ängs- och hagmarksblommornas stora tid. Än i dag finns många arter kvar som minner om den tid då berget försörjde människorna här som levde av det jorden gav.

Välkommen till en vandring genom historien upp på Rannebergets topp och njut av den vida utsikten över det som var, och ännu är, svears och göters stora farled mot Västerhavet!

Tillgänglighet

En cirka 10 m lång, brant trätrappa i slutet av stigen. Omkring 20 minuters promenad för att nå toppen med utsikten. Stigen är ej lämplig för barnvagn, rullstol eller rullator.

Hitta hit

Kollektivtrafik

Buss till hållplats Tolleredsvägen. Följ Tolleredsvägen ner mot E45 vid återvinningsstationen startar stigen.

Bil

Från E45 tag södra infarten till Älvängen. Parkering finns vid återvinningsstationen i backen upp mot samhället. Parkera och följ stigen upp mot fornborgen och utsikten.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 13 november 2023
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen