Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Taxor och bestämmelser - lokaluthyrning

Taxorna är tagna i fullmäktige 171120 § 169, att gälla från och med 180101

Taxa 0

Bidragsberättigad verksamhet för åldrarna 7-20 år av ideell förening eller organisation inom Ale kommun. Taxa 0 gäller även för åldrarna 0-6 år samt kommunala enheter vid enstaka bokningar

Taxa 1

Verksamhet bedriven av ideell förening eller organisation inom Ale kommun för deltagare över 20 år, eller verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år, men där även yngre deltar i verksamheten. Förening som har taxa T0 och ej utnyttjar tiden debiteras enligt taxa T1

Taxa 2

Ej bidragsberättigad föreningsverksamhet, enskild person, företag med flera inom Ale kommun (ex Ahlafors Fria) samt cuper och arrangemang samt träningsläger anordnade av förening/organisation inom Ale kommun (max 8 timmars debitering). Vid längre uthyrningar kan vaktmästarkostnad tillkomma

Taxa 3

Förening alternativt organisation, enskild person med flera utanför Ale kommun

Taxa 4

Kommersiellt bruk, affärsverksamhet med mera, samt danser anordnade av förening/organisation.

Avbeställningsavgift

Har avbokning ej skett minst en vecka före tidpunkten för bokad tid, uttages avgift enligt följande:

7 dagar = ingen avgift
3-6 dagar :=halv avgift enligt aktuell taxa
0-2 dagar = full avgift enligt aktuell taxa

Skadegörelse och ordningsavgifter

Lämnat ytterdörr alternativ fönster eller utrymningsdörr öppen alternativt olåst = 300 kronor
Larmutryckning = självkostnadspris
rengöring på grund av användning av klister alternativt vax = självkostnad

Kontrakt och bokningsbesked

För att teckna kontrakt och bokningsbesked krävs att man fyllt 18 år

Övriga villkor

Se ordningsreglerPDF

Fritidsanläggningar med mera (kr)

Fritidsanläggningar med mera

Kategori

0

1

2

3

4Gräsplan inklusive omklädningsrum, 2 timmar

0

180

360

725

-

Gräsplan inklusive omklädningsrum, heldag

0

360

725

1450

-

Scenmodul

0

0
Dammekärr, storstuga

0

375

615

800

1000

Forsvallens klubbstuga

0

375
Sjövallens klubbstuga

0

375
Vimmervi klubbstuga

0

375
Surte IP klubbstuga

0

375
Furustugan, storstuga

0

375

615

800

1000

Kilanda skola med kamratbanan

0

440

725

1100

1500

Kilanda skola möte skolhuset

0

150

280

455

-

Kilanda kamratbana

0

65

110

300

500

Kilanda skolhus

0

375

615

800

1000

Träffpunkten

0

375

615

800

1000

 

Konstgräsplaner (kr) gäller från och med 2012-03-01

Konstgräsplaner (kr) gäller från och med 2012-03-01

Kategori

0

1

2

3

4

Träning, kr/timme A-tid November-April

0

400

500

600

Individuell taxa

Träning, kr/timme B-tid Maj-Oktober elljus

0

300

400

500

Individuell taxa

Träning, kr/timme C-tid Maj-Oktober dagsljus

0

100

150

200

Individuell taxa

Matchtid, kr/2 timme

0

750

1000

1200

Individuell taxa

 

Ale Arena (kr)

(Vid arrangemang när Arenan inte har is görs individuella avtal med den som hyr vad gäller kostnad för lokalhyra)

Ale Arena

Kategori

0

1

2

3

4

Träning halv bana/timme inklusive 1 omklädesrum

0

250

500

750

-

Träning hel bana/timme inklusive 2 omklädesrum

0

500

1000

1500

2000

Matchtid/träning ej publikt 2 timmar med isvård inklusive 2 omklädesrum +domarrum

 

1000

2500

3500

 

Publika arrangemang/A-lag tillfälle 3 timme

-

4000

-

8000

-

Skolbokningar halv bana vid allmänhetens åkning/tillfälle

 

 

300

500

 

Omklädningsrum

 

100

175

250

 

Extra vaktmästare vid arrangemang/timme +moms

500

500

500

500

 

 

Möteslokal (kr)

Möteslokal (kr)

Kategori

0

1

2

3

4

Lärosal/timme

0

55

110

160

260

Specialsal (slöjd, med mera)/timme

0

100

200

300

500

Datasal, 2 timmar; därefter 135kr/timme

225

225

450

580

725

Elevmatsal/aula/tillfälle

0

360

725

1175

1445

Konferensrum med utrustning/tillfälle

0

225

450

580

 

Konferensrum utan utrustning/tillfälle

0

120

225

390

 

Grupprum

 

45

80

110

125

 

Gymnastik- och idrottshallar (kr/timme)

Gymnastik- och idrottshallar (kr/timme)

Kategori

0

1

2

3

4

Surteskolans gymnastiksal

0

65

110

145

225

Bohusskolans gymnastiksal

0

65

110

145

225

Nolskolans gymnastiksal

0

50

110

130

-

Garnvindeskolans gymnastiksal

0

50

110

130

225

Älvängens kulturhus/gymnastiksal

0

50

110

130

-

Älvängens kulturhus sammanträdesrum i gymnastiksal

0

120

225

390

-

Badminton per bana/snedtak

0

50

110

130

-

Sporthallar (kr)

Skepplandahallen, Älvängens kulturhus, Ledethallen, Nödinge sporthall, Bohushallen samt Krona skolan

Sporthallar (kr)

Kategori

0

1

2

3

4

Sporthall/timme

0

110

200

300

500

Badminton per bana/timme

0

50

110

130

-

Publikarrangemang/dag

0

900

1500

2350

3750

Extra vaktmästare vid större arrarrangemang

300

300

300

300

300

Cafeteria med kök/tillfälle


120

225

390

625

Omklädningsrum/dag

0

100

175

250

-

 

Skepplanda simhall (kr)

Skepplanda simhall

Kategori

0

1

2

3

4

Simhallen

0

245

395

650

870

varmbad/timme

725

725

725

1000

1000

extra vaktmästare/timme + moms

300

300

300

300

300

badavgift barn/gång

-

-

15

-

-

badavgift vuxna/gång

-

-

40

-

-

badavgift barn/10-kort

-

-

120

-

-

badavgift vuxna/10-kort

-

-

320

-

-

simskola barn 15 ggr

-

-

450

-

-

Simlärare (+ moms externt)

350

350

350

350

 

 

Ale Kulturrum (kr)

Vad gäller TV-studio, ljudstudio, redigering och tekniker sker fakturering efter överenskommelse/avtal med berörd kund.

Ale gymnasium (kr)

Kategori

0

1

2

3

4

Sporthallen/timme

0

145

230

455

900

Teater/tillfälle

0

510

1010

1125

1445

Musiksal/tillfälle

0

225

450

580

-

Skolsal/timme

0

55

110

160

260

Extra vaktmästare /timme (+ moms externt)

300

300

300

300

 

Fastighetstekniker / timme (+ moms externt)

475

475

475

475

 

Publikarrangemang per dag

0

900

1500

2350

3750

 

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2017-12-13 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.