Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skepplanda gravfält

Gravfältet norr om Skepplanda kyrka är Göta älvdalens största med ett drygt 60-tal gravar. På den högt belägna platsen med storslagen utsikt över Grönådalen begravde skepplandaborna sina anhöriga under yngre järnåldern (ca år 500 e Kr -1050 e Kr).

Lindallé på gamla kyrkogården

Lindallé på "gamla kyrkogården". Foto: Sofie Rittfeldt

Idag syns alla gravarna (nummer 2 på detaljkartan) som runda kullar i landskapet fast de ursprungligen var av två typer; stensättningar och högar. Kullarna är mellan fyra och tio meter breda och mellan två och sju decimeter höga. Gravfältet användes förmodligen av en eller flera gårdar i närheten. Från början har det funnit många fler gravar på denna plats men odling och en grustäkt från äldre tid har förstört fornlämningar i den norra delen av fältet. Under yngre järnåldern brändes de döda på bål och begravdes sedan på samma plats tillsammans med lerkärl och personliga ting som kammar, knivar och i vissa fall smycken eller vapen.

Det var vanligt att använda platser som redan före kristendomens införande hade en rituell betydelse för människorna i trakten. Skepplanda kyrka ligger vackert belägen på kullens högsta punkt och syns vida omkring i landskapet. Den nuvarande kyrkan började byggas år 1698 och stod klar år 1705. Den är delvis byggd på murarna från en ännu tidigare medeltidskyrka. År 1754 byggdes kyrktornet i väster. Det sägs att prästen hämtade vigvattnet i en källa strax söder om gravfältet och denna plats kallas "Prästkällan" i folkmun (1).

I början av 1900-talet anlades en kyrkogård nordväst om kyrkan (3). När den skulle tas i bruk visade det sig att marken var sank och inte tjänlig som begravningsplats. Idag kan man vandra längs promenadvägen några hundra meter in i lövskogen och komma till de fåtal gravar som hann anläggs. Kvar står fortfarande de stora, uppväxta alléer som skulle ha kantat gångarna på kyrkogården.

Området kring Skepplanda gravfält har varit hävdat som betesmark under tusentals år, det vittnar den artrika floran med typiska ängs- och betesmarksväxter om. Än idag betar hästar på platsen och arter som slåttergubbelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, nattviol och ängsväddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har gynnats av bete och slåtter. Eftersom den här typen av växter missgynnas av gödsling och igenväxning så för de ofta en tynande tillvaro. Men på platser som den här trivs de och trängs med en hel rad andra arter som svartkämparlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, gråfibbla, ängssyralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gökärt för att bara nämna några. Naturliga gräsmarker är bland de artrikaste miljöer som finns. I välhävdade betesmarker och ängar kan man hitta upp till 50 olika arter per kvadratmeter! På och runt gravfältet finns också en stor variation av träd. Här kan du hitta de flesta av våra vilda svenska trädslag.

Hitta hit

Buss: Buss 434 till hållplats "Albotorget". Från hållplatsen gå tillbaka upp till Kvarnabovägen, på andra sidan vägen börjar en grusad gångväg som går upp till kyrkan. Alternativt Buss 434 till hållplatsen "Frövetvägen", man kommer då till "gamla kyrkogården" som är markerad med nr 3 på detaljkartan.

Bil: Följ översiktskartan, parkering finns vid Skepplanda kyrka, "P" på kartan. Från E45 norrgående tag avfart 90 mot Sollebrunn, kör 4,0 km och sväng vänster till Skepplanda kyrka. Från E45 södergående tag avfart 91 mot Skepplanda, efter 2,6 km sväng vänster i korsningen i Skepplanda och fortsätt 1,4 km, sväng vänster till Skepplanda kyrka. I nedre högra hörnet av parkeringen börjar stigen.

Tillgänglighet

Gångvägen från Albotorget upp till kyrkan är brant och därför inte lämplig för rullstol. Från kyrkans parkering kan man ta sig med rullstol till Gamla kyrkogården (3).

  1. ÖversiktskartaPDF
  2. DetaljkartaPDF

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-02-07 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.