Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fokusgrupper kopplade till föreningsrådet

Fem fokusgrupper finns kopplade till föreningsrådet, bestående av föreningsrepresentanter och minst en representant från föreningsrådet samt en tjänstemannarepresentant från kommunen.

Fokusgrupperna är följande:

  • Anläggning - behov, utveckling, samnyttjande
  • Behålla & rekrytera medlemmar - samordna insatser för att behålla och rekrytera fler till föreningslivet
  • Evenemang - utveckla och samarbeta kring evenemang
  • Information & marknadsföring - öka föreningars synlighet
  • Nätverk & föreningsforum - skapa och utveckla forum för samverkan

Utgångspunkten för alla grupper är en ökad föreningssamverkan. Grupperna är öppna, där det är möjligt att fylla på med ytterligare deltagare löpande under året. Det kan vara flera representanter från samma förening i en grupp och samma person kan också vara medlem i mer än en fokusgrupp.

Fokusgrupperna jobbar operativt med sitt område och ska verkställa de prioriterade uppgifter som arbetats fram för varje fokusgrupp. Syftet är att fokusgrupperna ska bidra till att UNDERLÄTTA och FÖRENKLA det vardagliga föreningsarbetet, inte skapa merjobb för de som redan är engagerade.

Under 2018 arbetades handlingsplaner fram för respektive fokusgrupp. Handlingsplanerna är levande dokument som uppdateras löpande. Senaste uppdateringen gjordes 19 mars 2019.

Handlingsplaner för föreningsrådets fokusgrupperPDF

Träff med alla fokusgrupper

Tid
Tisdag 19 mars kl 18.00-20.00

Plats
Kultur & fritidskontoret, Carlmarks väg 4, Älvängen

Innehåll
Syftet med mötet är att påbörja analys av de inkomna svaren på föreningsenkäten.
Mötet inleds med en presentation av den föreningsinventering som tagits fram som underlag till kommunens pågågende bidragsöversyn.

Anmäl dig till en eller flera fokusgrupper genom att fylla i formuläret nedan. Du får då kallelse till fokusgruppens möten.

Ange en eller flera fokusgrupper du är intresserad av att delta i * (obligatorisk)
Ange en eller flera fokusgrupper du är intresserad av att delta i

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2019-03-25 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.