Ale kommuns logga
| Translate
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
Lyssna på sidan Lyssna

Bidrag föreningar, organisationer

Bidrag kan betalas ut till förening eller organisation som bedriver allmännyttig barn- och ungdomsverksamhet inom Ale kommun.

Bidrag söks digitalt och om din förening inte har inloggning så kontakta Ale Fritid

För att föreningen ska anses vara berättigad till bidrag måste minst hälften av medlemmarna vara skrivna i kommunen. Minst tio av medlemmar ska vara i åldrarna 7-20 år.

För regionala organisationer krävs att föreningen har en sektion i Ale med minst tio medlemmar.

Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet. Uppfyller föreningen dessa krav så kan ni söka nedanstående bidrag.

Aktivitetsbidrag

Söks senast 15 augusti samt 15 februari. (förlängt period för er som har RF, då de har förlängt sin period. Senast datum är 28 augusti och 28 februari)

Bidrag utgår till ideell förening som är medlem till Riksidrottsförbundet eller annat riksförbund, eller av andra skäl bedöms som en viktig tillgång i det lokala föreningslivet.

Inloggning till din sida för aktivitetsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Driftsbidrag

Söks senast 1 april.

Driftsbidraget baseras på de faktiska kostnader som föreningen har haft för driften under föregående år. Bidragsgrundande är de kostnader som föreningen har för uppvärmning, vatten, sotning, renhållning, väghållning, vägavgifter, fastighetsskatt och förbrukningsmaterial. Det kan även gälla smärre reparationer som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Inloggning till din sida för driftsbidragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledarutbildningsbidrag

Söks efter avslutad utbildning.

Bidraget är avsett att underlätta för föreningar att anordna egen utbildning,alternativt att sända aktiva ledare till av distrikts- eller riksorganisation anordnad utbildning. Lokal utbildning skall prioriteras. Vid denna form av utbildning ges bidrag i form av föreläsningskostnader och kursmaterial. Bidrag utbetalas efter redovisning. Föreningar med upp till 200 medlemmar erhåller maximalt bidrag om 5.000 kr per år. Föreningar med fler än 200 medlemmar eller med mer än en sektion kan erhålla bidrag med upp till 8.000 kr per år.

Inloggning till din sida för ledarutbildningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalbidrag

Söks senast 1 mars.

Bidraget är maximerat per år och förening. För att bidraget skall beviljas måste hyresavtal ha godkänts av Ale Fritid.

Inloggning till din sida för lokalbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bidrag till gratis lovaktiviteter (Socialstyrelsen)

Ale kommun har tilldelats pengar från Socialstyrelsen för att anordna gratis lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Pengarna gäller alla lov under 2018. Ansökan sker via kommunens bidragssystem Interbook Go. Behöver ni hjälp med inloggning till Interbook Go, kontakta Ale Fritid, alefritid@ale.se, 0303-33 00 22.

Sommarlov

Föreningar ansöker för sommarlovet fram till 2018-04-15. Föreningar kan ansöka om fritt belopp och ska redovisa vilka kostnader de söker bidrag för. Bidragsbesked lämnas senast 2018-05-01.

Övriga lov

Ansökan till övriga lov sker löpande och ansökningarna hanteras så fort som möjligt.

Inloggning till sidan för bidragsansökan lovaktiviterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök projektstöd från Leader Längs Göta Älv

Leader Längs Göta Älv är en förening som administrerar EU-stöd inom landsbygdsprogrammet och som gör det möjligt för föreningar, företag och offentlig sektor att arbeta med lokal utveckling utifrån de behov som finns identifierade i områdets utvecklingsstrategi.

Leader Längs Göta Älvs övergripande mål är:

  • Ett område som syns och engagerar
  • Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
  • Hållbar produktion och/eller konsumtion
  • Minskad sgregation och utanförskap inom och mellan stad och landsbygd

För mer information, läs Leader Längs Göta Älvs strategi på

www.langsgotaalv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

 

Kontaktcenter

Telefon: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se

 

Besöksadress

Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

 

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider

Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan kontrollerades av:

den 2018-03-09 

 

Kontakta oss


Kontaktcenter
Telefonnummer: 0303-33 00 00
E-post: kommun@ale.se
Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunkarta

Karta

Klicka på kartan för att komma till en större karta.