Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Skolsköterska

Skolsköterskan har ett medicinskt och socialmedicinskt uppdrag. Skolsköterskan arbetar i första hand på individnivå och träffar alla elever regelbundet.

Vad gör skolsköterskan?

  • Skolsköterskan är en del av barn- och elevhälsateamet och finns placerad på skolan.
  • Arbetar främst förebyggande med barnens hälsa och arbetsmiljö så att den ska bli så bra som möjligt både fysiskt, psykiskt och socialt.
  • Finns till för alla barn från förskoleklass till högstadiet och erbjuder hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer.
  • Utför i mån av tid enklare sjukvårdsuppgifter, ger råd, bedömer och hänvisar vid behov vidare.
  • Har ett nära samarbete och kan hjälpa till i kontakten med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, hälsocentralen, med flera.

Öppen mottagning

Alla skolsköterskor har planerad öppen mottagning då elever själva kan söka skolsköterskan. Tiderna för öppen mottagning varierar och du hittar dem i anslutning till mottagningen.

Vid akuta händelser

Är inte skolsköterskan tillgänglig kan du som vårdnadshavare vända dig direkt till vårdcentralen. Vid allvarliga akuta tillstånd under skoltid kontaktar personalen 112 och dig som vårdnadshavare. Om ditt barn skadar sig eller får besvär under fritiden ska du alltid i första hand vända dig till vårdcentralen för hjälp.

Kontakta skolsköterska

Du hittar kontaktuppgifter till skolsköterska på respektive skolsida.

Skolsköterskan har alltid tystnadsplikt.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den