Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Busskort

Skolskjuts är ett begrepp för kostnadsfri transport i form av skolbusskort eller taxi. Transporten sker till och från elevens folkbokföringsadress och den obligatoriska, regelbundna och schemalagda undervisningen i anvisad skola.

Vem har rätt till kostnadsfri skolskjuts?

 • Elev i grundskola eller grundsärskola som har lång eller olämplig väg till sin anvisade skola.
 • Elev i grundskola eller grundsärskola med speciella personliga behov eller med hänsyn till funktionsnedsättning

Vid bedömning av skolskjuts beaktas:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållanden
 • Elevens funktionshinder
 • Annan särskild omständighet

Ansökan om skolskjuts eller kostnadsfritt skolbusskort sker via Ale kommuns
e-tjänst - Skolskjutsansökan för grundskoleelev Länk till annan webbplats..

Ansökan gäller för ett läsår i taget.

E-tjänsten kräver signatur med MobiltBankID. Saknar du som vårdnadshavare MobiltBankID, har skyddad identitet eller är familjehem ska du ansöka om skolskjuts via blanketten - Skolskjuts ansökan för grundskoleelev. Blanketten hittar du hittar under fliken Självservice - Blanketter - Utbildning och Barnomsorg - Skolskjuts.

Elev som har lång eller olämplig väg till skolan är i regel berättigad till kostnadsfritt skolkort om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola i Ale kommun överstiger:

Förskoleklass: Minst 2 km
Årskurs 1–3: Minst 3 km
Årskurs 4–6: Minst 4 km
Årskurs 7–9: Minst 4 km

Med skolväg avses kortaste gång- eller cykelväg från elevens bostad till den skola till vilken eleven hänvisats för sin skolgång. Med elevens bostad avses alltid den bostad där eleven är folkbokförd.

Särskild anordnad skolskjuts kan endast beviljas om eleven går i den skola som kommunen har anvisat och om avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad påstigningsplats överstiger:

Förskoleklass: Längre än 2 km skolväg
Årskurs 1‒3: Längre än 2 km skolväg
Årskurs 4‒6: Längre än 3 km skolväg
Årskurs 7‒9: Längre än 4 km skolväg

Särskilt anordnad skolskjuts kan i vissa fall kombineras med kollektivtrafik om den senare är någorlunda frekvent och har skyddade hållplatser.

Trafikfarliga vägar

 • Hålandavägen, väg 1978 norr om Skepplanda
 • Grönnäsvägen, väg 1979
 • Kvarnabovägen, väg 1980 öster om Skepplanda
 • Gunntorpsvägen, väg 1975
 • Alingsåsvägen, väg 1968 öster efter Sjövallavägen
 • Gamla Kilandavägen, väg 1967 öster om Dammekärr

Busshållplatser där det är trafikfarligt att korsa vägen

 • Skepplandavägen från Skönningared södra till och med Forsvallen

Skolskjuts kan beviljas på grund av särskilda omständigheter och avser endast elever med särskilda personliga behov, till exempel funktionsnedsättning. Vid ansökan om skolskjuts vid särskilda omständigheter ska läkarintyg bifogas

Vid växelvis boende kan skolskjuts beviljas inom Ale kommun under förutsättning att eleven går i den skola som kommunen har anvisat och regelbundet bor växelvis lika mycket hos båda vårdnadshavare inom kommunens gränser. Har eleven valt en annan skola inom kommunen än den anvisade kan kostnadsfritt skolkort beviljas inom Ale kommun vid växelvis boende.

Ale kommun beviljar inte skolskjuts vid växelvis boende om ena vårdnadshavaren har valt att bo i en annan kommun. Ale kommun beviljar i sådana fall inte heller skolskjuts till kommun-gränsen, så kallad "halv” skolskjuts.

 • Skolbusskort för Västtrafik linjetrafik
 • Skolbusskort (i vissa fall taxiresor) vid växelvis boende.
 • Särskilt beviljad skolskjuts i form av taxiresor (särskilda omständigheter).
 • Föräldraskjuts *

* En särskild överenskommelse med förälder om ersättning kan i undantagsfall förekomma för att lösa skolskjutsfrågan för en enskild elev. För mer information, kontakta skolskjutshandläggare via kommunens kontaktcenter
på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se.

Har ditt barn drabbats av ett olycksfall och behöver tillfällig skolskjuts?

Ale kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Svedea för bland andra barn och ungdomar i kommunen. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan på grund av olycksfallet ber vid dig som vårdnadshavare att kontakta Svedea för skadeanmälan 

Om du förlorar ditt kort eller om kortet är trasigt, anmäler du detta via e-tjänsten - Skolskjuts ansökan om ersättningskort eller via blankett. Blanketten hittar du hittar under fliken Självservice - Blanketter - Utbildning och Barnomsorg - Skolskjuts.

Elever i årskurs 4-9 debiteras en administrativ kostnad på 212 kr. Ett skolkort som är helt och rent, men inte fungerar debiteras inte om det lämnas in till kontaktcenter.

Det nya kortet kommer till skolexpeditionen inom cirka vecka från det att beställning är gjord, under tiden kan du hämta ut ett tillfälligt kort på din skolexpedition.

Fritidskort för ungdomar under 20 år erbjuds inte av Ale kommun utan finns att köpa hos Västtrafik. Kortet gäller för resor i alla tre zonerna för 30 eller 90 dagar på Västtrafiks hemsida.

Vårdnadshavare ansvarar för att barnen kommer till och från busshållplatsen eller mötesplatsen för den särskilt anordnade skolskjutsen. Det är också vårdnadshavares ansvar att lära barnen åka med kollektivtrafik.

Busschauffören eller taxichauffören ansvarar för att barnen transporteras till och från skolan på ett säkert sätt. Skolan ansvarar för eleverna under hela skoldagen och ser till att de yngre eleverna kommer i tid till taxin eller bussen efter skolan.

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den