Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Tvärballa bankomaten – sök pengar

Är du mellan 13 och 20 år och bor i Ale kommun så har du chansen att söka pengar ur Tvärballa bankomaten för att göra verklighet av dina idéer och drömmar om din fritid.

Hur går det till när man söker?

 • Du söker genom att fylla i ansökningsformuläret.
 • Du måste ha läst igenom reglerna innan du söker. Annars är risken stor att din ansökan inte blir beviljad, alltså inte godkänd.

Läs igenom det här innan du söker

För att det ska vara rättvist finns det regler för Tvärballa bankomaten. Läs igenom punkterna nedan innan du skickar iväg din ansökan!

Vem kan söka?

 • Alla ungdomar som är 13–20 år och bor eller går i skola i Ale kommun kan söka. Även du som går i sjuan men som ännu inte fyllt 13 år kan söka.
 • Vuxna över 20 år kan inte söka.
 • Föreningar, politiska partier och företag kan inte söka. Det gäller även politiska ungdomsförbund och ungdomsföreningar.

Detta kan du söka för

 • Du kan söka för allt som har att göra med fritidsaktiviteter som du vill skapa för dig själv och andra ungdomar. Det kan vara små eller stora aktiviteter.
 • Det finns ingen maxgräns eller minimigräns för vad man kan söka.
 • Du måste kunna visa på att just din/er aktivitet är någonting som kräver att ni själva är med och planerar och håller i.
 • Du kan söka för aktiviteter för en sluten grupp eller för aktiviteter som riktar sig till alla ungdomar i hela Ale. Men det är större sannolikhet att aktiviteten beviljas om det riktar sig till många ungdomar.

Detta kan du inte söka för

 • Aktiviteter som inte kräver att du som ungdom är med och organiserar/planerar.
 • Skolaktiviteter (till exempel klassresor).

Övriga regler

 • Du kan aldrig söka för att få pengar eller saker "i egen ficka". Pengarna ska gå till fritidsaktiviteter.
 • Det är endast tillåtet med en ansökan per aktivitet.
 • All eventuell vinst går tillbaka till bankomaten om det inte framgår något annat i ansökan. Det är dock tillåtet att söka pengar för att göra ett arrangemang som ska dra in pengar till en ny aktivitet efteråt.

Vanliga frågor

Varför finns bankomaten?

Tvärballa bankomaten finns för att du som är ungdom ska få större makt över din fritid. Självklart ska ungdomar bestämma själva och vara med och påverka vad som går att göra på fritiden! Genom att vara med och planera och fixa fritidsprojekt och aktiviteter lär du dig massa saker och får nya erfarenheter.

Hur kommer pengarna till mig när min ansökan blivit beviljad?

Du får hjälp med alla inköp och fakturor av den ungdomscoach som är kopplad till din ansökan. Du får inga pengar utbetalade till ditt bankkonto eller kontant i handen, utan ungdomscoachen sköter betalningen av det du köper in till projektet/aktiviteten. Om du inte har någon ungdomscoach kopplad till ansökan blir du tilldelad en ungdomscoach som kontaktar dig.

Vem är det som bestämmer över pengarna?

Tvärballa bankomaten har en styrgrupp som består av cirka tio ungdomar från hela Ale. Det är styrgruppen som bestämmer vilka ansökningar som ska bli beviljade och vilka som ska få avslag, med hjälp av Tvärballa bankomatens regler. Styrgruppen träffas en dag första veckan i månaden. Du får svar på din ansökan direkt efter mötet eller nästföljande förmiddag. Styrgruppen kan bevilja del av ansökt belopp eller be om mer information genom en komplettering. Om någon eller några ur Tvärballa bankomatens styrgrupp även är med i en intressegrupp som ansöker, får de berörda inte vara med vid diskussionen eller beslutet. Namn och e-postadress är inte synligt för styrgruppen, de vet alltså inte vem som söker när de tar beslut om en ansökan.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den