Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Fältsekreterarna

Fältsekreterarna i Ale kommun är anställda av kultur och fritidsförvaltningen och arbetar i en grupp som kallar sig fältgruppen.

Foto: Ale kommun

Fältgruppen i Ale kommun har funnits i kultur och fritidsförvaltningens regi i mer än 10 år och arbetar förebyggande och uppsökande mot kommunens barn och ungdomar. En grundläggande del i fältsekreterarnas uppdrag är att samverka med andra aktörer för nå det gemensamma målet – att ge kommunens barn och ungdomar en bra tonårstid.

Fältgruppens mål är att vara en positiv kraft ute bland barn och ungdomar där fältsekreterarna kan ge råd och stöd både individuellt och i grupp. Fältgruppens verksamhet består av 5 heltidsanställda fältsekreterare som arbetar uppsökande, relationsskapande och förebyggande samt erbjuder barn och ungdomar frivilligt stöd.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet består av att vara ute i ungdomsmiljöer, både dag och kvällstid, vardagar och helger för att stötta och skapa goda relationer till barn och ungdomar som riskerar att fara illa på olika sätt.

Fältgruppen arbetar också vid evenemang såsom skolavslutningar, högriskhelger och andra tillställningar som sker i kommunen.

Fältsekreterarna har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet, vilket innebär ett ansvar att agera i de fall en befarar att ett barn eller en ungdom far illa.

Förebyggande arbete

Fältgruppens förebyggande arbete bygger på samverkan med andra aktörer som skolor, socialtjänst, polis och föreningar. Skolverksamheterna i Ale kommun är en arena där fältsekreterarna vistas mycket för att skapa goda relationer till barn, ungdomar och pedagoger.

Fältgruppen arbetar också med olika typer av material/lektioner som sedan kan implementeras i Ale kommuns skolverksamheter i en samverkan med skolverksamhetens elevhälsoteam. Fältgruppen medverkar också på föräldramöten om skolverksamheten har det behovet för att informera om ungdomstrender och frågor som rör droger och riskmiljöer.

Frivilligt stöd

Fältsekreterarna arbetar också rådgivande och ger stöd till unga och deras föräldrar om behovet finns. Stödet som erbjuds kan bestå av enskilda samtal eller i mindre grupp, alternativt hjälp till rätt instans.

Kontakta oss

Vi vet att det finns mycket som en tonåring funderar kring. Har du frågor, funderingar och behöver en vuxen att prata med så är du alltid välkommen att kontakta oss. Du kan kontakta oss på telefon, mejl eller anonymt på fältgruppens anonyma fältchatt.

Per Åsén
Telefon: 0704-320115
E-post: per.asen@ale.se

Marcus Särefjord
Telefon: 0704-320959
E-post: marcus.sarefjord@ale.se

Louisa Åsén
Telefon: 0704-320958
E-post: louisa.asen@ale.se

Matilda Arvidsson Wallin
Telefon: 0737-731243
E-post: matilda.arvidsson-wallin@ale.se

Ida Sahlén
Telefon: 0702-293870
E-post: ida.sahlen@ale.se

Följ oss på sociala medier

Syftet med att vi finns på Facebook och Instagram är att nå ut till er ungdomar/föräldrar/invånare och informera vad som händer inom vår verksamhet. Vi använder inte chatt- eller meddelandefunktion för att följa Ale kommuns riktlinjer gällande sociala medier.

För dig som vill chatta med oss finns Fältchatten Länk till annan webbplats., som du hittar genom att klicka på ikonen till höger längst ner på den här sidan.

  1. Fältgruppen Ale på Facebook Länk till annan webbplats.
  2. Fältgruppen Ale på Instagram Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den