Länk till startsidan

Hålla efter häckar och buskage

Du som har en häck, mur eller staket mot en gata måste se till att sikten är fri. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 70 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 70 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Planera din trädgård

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet". Häck- och mindre buskplantor ska placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Hur du klipper dina växter

  • Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter.
  • I korsningar får växterna vara högst 70 centimeter höga inom en tiometers sikttriangel.
    Vid utfart mot gata får växterna vara högst 70 centimeter höga inom en sikttriangel på minst 2,5 meter.
  • Klipp träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana minst 20 meter på båda sidor om gatlyktan.
  • Klipp din häck varje år i februari/mars och under juli månad.

Fastighetsägarens skyldigheter

Som fastighetsägare är man enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Mer information

Mer information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator och vad tomtägare kan göra för att förbättra den hittar du i broschyren Fri sikt! Pdf, 10 MB. som tagits fram av Ale kommun.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 22 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen