Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kommunala lekplatser

I Ale finns det 24 kommunala lekplatser. Vår målsättning är att dessa lekplatser ska vara en samlingsplats dit barn och föräldrar kommer för att ha roligt tillsammans.

Lekplats på Daggkåpevägen

Hitta våra lekplatser

  1. Karta - Alla kommunala lekplatser Länk till annan webbplats.

Utveckling och förbättring

Under de senaste åren har vi arbetat med att rusta upp och förnya många av våra lekplatser. Målsättningen för lekplatserna är att de ska vara roliga och trivsamma. Där ska finnas utrymme för aktiviteter som passar både små och större barn.

Lekplatserna ska också fungera som samlingsplatser för barn, föräldrar och andra boende i området. Vi tror på att trivsamma miljöer skapar trevliga möten.

Vi ser över möjligheten att belysa vissa lekplatser i kommunen så att barn kan leka även den mörka årstiden. Arbetet med att sätta belysning pågår i de områden där gatubelysning byts ut.

Trygga miljöer

Samtidigt som lekplatserna ska vara spännande och stimulerande är säkerheten viktig. Ale kommuns lekplatser följer de säkerhetskrav och normer som ställs i europeisk säkerhetsstandard EN 1176 - 1177.

Parkenheten besiktigar löpande samt sköter underhålls- och nyanläggningsarbeten på kommunens lekplatser för att säkerställa att platsen är en trygg miljö för barnen.

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den