Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Färdtjänst

Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik som utförs med mindre fordon, en kompletterande kollektiv transportform.


Funktionshinder kan berättiga till färdtjänst

Enligt lag om färdtjänst (SFS 1997:736) Länk till annan webbplats. kan du få färdtjänst när du är folkbokförd i Ale kommun och du på grund av ett funktionshinder av varaktig karaktär inte utan väsentliga svårigheter kan förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Funktionshindret ska bedömas kvarstå i minst tre månader.

Färdtjänst beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas.

Ansökan om färdtjänst

Skriftlig ansökan ska lämnas in och ett läkarutlåtande kan behövas för att styrka din funktionsnedsättning. Även hembesök kan bli aktuellt. Du hittar ansökan om färdtjänst under e-tjänster och blanketter i högermenyn.

Beslut

När din kompletta ansökan har kommit in till färdtjänsthandläggaren kan det ta ca 6-8 veckor innan beslut tas. Handläggningstiden är förlängd på grund av sjukdom. Färdtjänsthandläggaren gör en bedömning om du har rätt till färdtjänst enligt de kriterier som anges i lag om färdtjänst och utifrån gällande rättspraxis.

Ett skriftligt beslut på ansökan skickas hem till dig med posten. Tillstånd är i regel tidsbegränsat och omprövas efter viss tid.

Vid avslag på ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar bifogas avslagsbeslutet.

Omprövning av färdtjänsttillstånd

När ditt beslut om färdtjänsttillstånd löper ut måste du ta kontakt med färdtjänsthandläggaren i god tid för omprövning. Ett nytt läkarutlåtande för färdtjänst ska bifogas på handläggarens begäran.

Då behovet förändras eller upphör

Det är viktigt att ditt färdtjänsttillstånd innehåller korrekta uppgifter. Felaktiga uppgifter i tillståndet kan innebära att din resa blir felaktigt planerad. Kontakta färdtjänsthandläggaren omgående om förutsättningarna för färdtjänst förändras på grund av till exempel ändrat hälsotillstånd eller behov av hjälpmedel. Det ytterst viktigt att du meddelar om du byter adress.

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst.

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken. Läs mer om reshjälpskortet. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Självservice

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den