Ale kommuns logga
Lyssna på sidan Lyssna

Kollektivtrafik

I Ale kommun finns fem tågstationer. Under högtrafik går
pendeltågen varje kvart mellan Ale och Göteborg. Tågen, tillsammans med kompletterande busstrafik och pendelparkeringar för både cykel och bil, gör det enkelt för dig som vill resa kollektivt i Ale.

Pendeltåg med fem stationer

Pendelstationerna finns i orterna Älvängen, Nol, Nödinge, Bohus och Surte. Härifrån går Alependeln med kvartstrafik under högtrafik.

Regionaltågen Vänersborg – Trollhättan – Göteborg stannar även i Älvängen och Bohus med halvtimmestrafik under högtrafik.

  1. Tider och avgångar i Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats.

Nytt zonsystem

Från och med 4 november 2020 har Västtrafik förenklat systemet i kollektivtrafiken i Västra Götaland från 70 zoner till 3, samtidigt har man också infört ett nytt biljettsystem. Ale ingår i zon B. Gå in på Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats. och se vad förändringarna innebär för dig.

Busslinjer

Förutom pendeltåget finns även busstrafik som trafikerar fasta busslinjer runt om i Ale kommun. På Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats. kan du hitta mer information om busslinjer och vilka delar de trafikerar.

  1. Tider och avgångar i Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats.

Elbussen 411 i Älvängen - fd. Älvan

Älvan  var en del i ett testprojekt som startade i augusti 2014. Syftet var att undersöka om bussen kunde öka kollektivtrafikresandet i området och om en tyst elbuss kan vara lämplig att köra med inne i bostadsområdet. Bussen utgår ifrån Älvängen resecentrum, kör igenom Maden och fortsätter upp genom Kronogården, ner Starrkärrsvägen och tillbaka till Älvängen resecentrum.  Detta projekt blev så uppskattat att bussen nu permanentats. Efter tidtabellsskiftet 17 juni 2019 ingår bussen  i Västtrafiks ordinarie utbud och har döpts om till 411 och trafikerar hela dygnet.

För tidtabell se Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats.

Närtrafik

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Västtrafik kör dig mellan en valfri adress och någon av deras närtrafikhållplatser.

  1. Närtrafik – ett annat sätt att resa kollektivt

Pendelparkering för cykel och bil

För dig som väljer att resa kollektivt delar av resan finns det pendelparkeringar för cykel och bil vid varje pendelstation. På dessa parkeringar är det tillåtet att parkera högst 24 timmar i följd måndag till fredag. Lördag till söndag och röda dagar är det ingen tidsbegränsning.

  1. Sök pendelparkering på Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats.
  2. Cykelvägarna i Ale Pdf, 2 MB.

Cykelboxar i Nödinge, Nol och Älvängen

På försök har Ale kommun installerat cykelboxar vid pendelstationerna i Nödinge, Nol och Älvängen. Här kan du som cyklar till och från tåg eller buss förvara din cykel i skydd mot väder och vind. Varje cykelbox har plats för fem cyklar i separata förvaringsutrymmen. Det finns plats att ställa in en cykel med både barnsits och cykelkorg. Du låser boxen med eget lås. Du har rätt att förvara din cykel i boxen 24 timmar i följd.

Relaterad information

Kontaktcenter

Vi svarar gärna på dina frågor!

Kontaktcenter
Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Besöksadress
Kommunhus Nödinge
Ale torg 7, Nödinge

Postadress
Ale kommun
449 80 Alafors

Öppettider
Måndag-fredag
kl. 8.00-16.30

> Hitta till kontaktcenter Länk till annan webbplats.

Sidan kontrollerades av:

den